28.12.2017 – 02.01.2018, cena: 8.440,- Kč

Zájezd do Litvy a Polska - Silvestr ve Vilniusu 28. 12. 2017 - 2. 1. 2018

Štítky: Litva Polsko Silvestr 2017

Zájezd do Litvy a Polska - Silvestr ve Vilniusu 28. 12. 2017 - 2. 1. 2018
 

K zájezdu od nás navíc obdržíte slevu 100,- Kč/osoba!

Zveme vás na novinkový silvestrovský zájezd do Litvy a Polska. Co vás během programu čeká a nemine? Navštívíte Čenstochovou a Licheň - známá poutní místa v Polsku, Varšavu - historické hlavní město Polska, Šiluva a Horu křížů - oslovující poutní místa v Litvě a v neposlední řadě Vilnius - hlavní město Litvy a skvělé místo ke strávení Silvestra!

Cena: 8.440,- Kč

V ceně je zahrnuto: autokarová doprava, 5x ubytování s polopenzí, komplexní cestovní pojištění, duchovní doprovod, průvodce

V ceně není zahrnuto: sedadlo v přední části autobusu 410,- Kč/osoba, vstupy, taxi z centra Vilniusu na hotel cca 4 km

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Bratislavy ráno a z Českého Těšína dopoledne, tranzit do Polska: Příjezd do světoznámého mariánského sanktuaria Licheň, které v roce 1999 navštívil i sv. Jan Pavel II. Nachází se zde maličký obraz s podobiznou Matky Boží, často nazývané Bolestná Královna Polska. Kult obrazu i úcta prokazovaná Matce Boží má svou historii, sahající do XIX. století, kdy se Panna Maria zjevila na bitevním poli raněnému vojákovi. Po dlouhých letech tento legionář našel obraz Panny Marie. Zázračnost obrazu se proslavila zejména v době epidemie cholery. Sanktuarium Matky Boží Licheňské, kde je obraz v současnosti uctíván, je největší v Polsku. Prohlídka baziliky, mše, náboženský program. Večeře, ubytování.

2. den: V časných ranních hodinách možnost účasti na pobožnosti odkrývání obrazu Matky Boží, snídaně, mše, nedaleká Golgota s křížovou cestou, osobní modlitby. Odjezd do Varšavy, hlavního města Polska. Staré město je zapsáno na seznamu UNESCO. Středověkou atmosféru města vytvářejí úzké ulice s domy z 15. - 18. století, zbytky obranných hradeb i půvabné náměstí plné různobarevných fasád. Varšavský královský zámek se stal symbolem polské nezávislosti. Katedrála sv. Jana Křtitele patří mezi nejstarší chrámy ve městě a jedno z nejdůležitějších kulturních míst v Polsku. Konaly se zde korunovace, svatby i pohřby panovníků. Od roku 1994 se zde každoročně koná mezinárodní festival vážné hudby. Odjezd do města Lomža, večeře, ubytování.

3. den: Po snídani přesun do jednoho z nejdůležitějších poutních míst Litvy v Šiluva. Katedrála uchovává vzácnou ikonu Panny Marie Matky Boží. Po tragických událostech v roce 1532, kdy se z důvodu ohrožení Kalvíny musel obraz Boží Matky zakopat, se o 76 let později - v roce 1608 - Boží Matka zjevila v úplně nekatolickém prostředí pasáčkům. Panna Maria se zjevila těmto dětem a plakala kvůli starostem o své děti. Obyvatelstvo reagovalo obrácením se. Po vizi 100-letého slepce se v roce 1532 našel i obraz Boží Matky, který skryl poslední katolický farář Holubka. Brzy následovala první zázračná uzdravení. Proto se Šiluva stala místem útěchy, povzbuzení a orientace pro její lid. Náboženský program, večeře, ubytování.

4. den: Po snídani návštěva Siauliai, kde je Hill of Crosses - Hora křížů. Tyto kříže lidé postavili na počest neúspěšné vzpoury a na památku obětí polského povstání v letech 1831 a 1863 a následně pokračovali se stavou na protest proti Sovětům. Tento vrch navštívil i Svatý otec Jan Pavel II. v roce 1993. Od roku 2001 zde sídlí francouzský klášter. Odjezd do hlavního msta Litvy Vilnius - návštěva katolické katedrály sv. Stanislava a Vladislava s kaplí sv. Casimira. Prohlídka města, gotický Kostel sv. Anny, kaple Panny Marie v Ostré Bramě, kde byl posvěcen obraz Božího milosrdenství a dominikánský kostel, kde je originální kresba obrazu Božího milosrdenství. Zde působila sv. Faustyna, kterou papež sv. Jan Pavel II. 30. 4. 2000 prohlásil za svatou. Ubytování, večeře. Autobusem možnost přesunu do centra Vilniusu, kde zažijete silvestrovskou atmosféru. Návrat zpět do hotelu asi v 1:00 hod. pěšky. Možnost objednat si předem taxi.

5. den: Snídaně, asi v 8:00 hod. odjezd do jednoho z největších mariánských poutních míst - Čenstochová, večeře, prohlídka areálu. Ve 21:00 hod. možnost účasti na pobožnosti zakrývání (zastírání) zázračné ikony "Apel Jasnogorski". Ubytování.

6. den: Náboženský program v Čenstochové. Toto místo ročně navštíví více než pět milionů poutníků. Po Lurdech a Fatimě je to třetí největší poutní město v Evropě. Dějiny města jsou úzce spojeny s klášterem na Jasné Hoře, který nechal v 14. století vybudovat kníže Wladislav Opolczyk. Ten později klášteru věnoval i zázračný obraz Matky Boží. Představuje Pannu Marii ve stojící poloze s Ježíškem v náručí. Maria je čelně obrácená k věřícím a na tváři má jizvu, kterou jí podle legendy způsobili husité, když rabovali klášter. Chtěli ukrást i obraz, ale ten se stal tak těžkým, že ho nemohli zvednout, proto alespoň mečem zaťali do obrazu. Odhalují jej pouze v určitém denním čase a při různých náboženských slavnostech. Původ, jakož i přesné datum vzniku obrazu není znám. Podle legendy patří mezi 70 ikon, které namaloval evangelista svatý Lukáš. V 5:30 hod. možnost účasti na pobožnosti Hodinka úcty k neposkvrněnému početí Panny Marie v kapli zázračném obrazu Matky Boží, odkrytí obrazu. Po snídani pokračování v náboženském programu, slovenská křížová cesta, mše. Odjezd do ČR a na Slovensko, příjezd do Bratislavy ve večerních hodinách.

Program je spojen s každodenní mší.

Přihláška
Na uvedenou e-mailovou adresu Vám bude zaslána cestovní smlouva a další nezbytné informace k přihlášení na zájezd. Nemáte-li možnost si smlouvu vytisknout, uveďte prosím tuto skutečnost do kolonky „Další informace“. Smlouva Vám bude následně zaslána poštou.

Pokud uplatňujete věrnostní bonus poskytovaný CK, uveďte prosím do kolonky "Další informace" také Vaše rodné číslo, resp. rodná čísla.


09.07.2016

Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rusko

Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rusko

Lagiewniki, Vilnius, Šiluva, Hora křížů, Riga, Tallinn, Petrohrad, Petrodvorec

autor: VČ

 

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat!


 

Tel.: +420 731 604 770 │ E-mail: info@poutnizajezdy.cz │ www.poutnizajezdy.cz

Doporučujeme vám zájezdy do Izraele. Můžete si také vybrat z široké nabídky poutních zájezdů do Lurd, Fatimy, Santiago de Compostela a na další místa.

© Design, redakční systém: Webdesignum 2011-2016 | Externí odkazy: TV-MIS | Masáže v Hradci Králové | Tiskárna Grantis |

NAVRCHOLU.cz

Nahoru Poutní zájezdy na Facebooku RSS