23.06.2018 – 03.07.2018, cena: 15.800,- Kč

Cyklopouť do Itálie - Řím, Neapol, San Giovanni Rotondo, Pietrelcina, Monte Cassino, Lanciano a další místa 23. 6. - 3. 7. 2018

Štítky: Itálie

Letadlo - cyklopouť - letadlo
Cyklopouť do Itálie - Řím, Neapol, San Giovanni Rotondo, Pietrelcina, Monte Cassino, Lanciano a další místa 23. 6. - 3. 7. 2018
 

K zájezdu od nás navíc obdržíte slevu 200,- Kč/osoba!

Novinková nabídka pro milovníky cyklopoutí s návštěvou pozoruhodných míst Itálie jako např. Řím, Neapol, Pompeje, Monte Cassino nebo San Giovanni Rotondo, kde žil známý italský světec P. Pio z Pietrelciny (v roce 2018 si připomínáme 150. výročí jeho úmrtí). Na zájezdu vás doprovodí vynikající průvodce P. Mgr. Marian Ondrejka!

Cena: 15.800,- Kč

V ceně je zahrnuto: letecká doprava Vídeň - Řím - Vídeň, 10x ubytování se snídaní, v poutních domech, hotelech nebo hostelech po cyklotrase, průvodce, transfer z Bratislavy na letiště a zpět, servisní poplatky

V ceně není zahrnuto: vstupy, městská taxa (platí se na místě), komplexní cestovní pojištění (doporučujeme uzavřít na sport), doprovodné vozidlo s koly, resp. zavazadly 80,- EUR/osoba (zaplatíte na místě řidiči)

Program zájezdu:

Den před odjezdem bude sraz v Trnavě, kde si naložíte kola, eventuálně zavazadla.

1. den:

Transfer z Bratislavy na letiště do Vídně a následně odlet do Říma. Po příletu (auto s jízdními koly čeká na letišti, vyloží kola, naloží zavazadla) přesun na ubytování. Možnost večerní prohlídky města.

Ubytování: ISTTITUTO SALESIANO T. GERINI - POUTNÍ DŮM VIA TIBURTINA 994 00156 ROMA

2. den:

Řím - Pietrasecca - Avezzano 106 km

Pietrasecca - historické město s pozoruhodně zachovalými kamennými domy, sahající až do nadmořské výšky 900 m. Patronem města je sv. Štefan. V okolí se nacházejí přírodní rezervace Grotte di Pietrasecca a Grotte di Luppo. Pozoruhodné jsou zachované části citadely. Avezzano - město v pohoří Abruzzo s pohnutou historií. Původní obec byla v roce 1915 zničena zemětřesením. Znovuvybudované město bylo během 2. světové války srovnáno se zemí při leteckém náletu. V současnosti má obnovené město 42500 obyvatel. V blízkosti města se nachází rozsáhlý archeologický areál římské kolonie Alba Fucens, založené v roce 303 na obchodní cestě Via Valeria, vedoucí do Říma. Dodnes se zachovaly části baziliky, Herkulův chrám, Villa Urbana, amfiteátr a také veřejné lázně. Na kopci stojí křesťanský chrám sv. Petra ze 12. století postavený na základech antického Apollonova chrámu.

Ubytování: HOTEL DE MEIS, VIA ROMA 202, CAPISTRELLA, AQ, ITÁLIE

3. den:

Avezzano - Chieti 94 km

Město Chieti je centrem stejnojmenné provincie. Starobylá katedrála byla vybudována již v 9. století. Z tohoto období se zachovala románská krypta. Následovala gotická přestavba, ve 14. století. byla postavena zvonice. Po mnoha zemětřeseních byla katedrála upravena do dnešní barokní podoby. Pozoruhodné je národní archeologické muzeum a také pozůstatky tří malých římských chrámů.

Ubytování: CASA PARADISO, VIA PARADISO 29, 66100 CHIETI, ITÁLIE

4. den:

Chieti - Lanciano - Termoli 105 km

Lanciano - návštěva kostela San Francesco s relikviemi eucharistického zázraku. Zázrak, který se stal v roce 700 n. l., byl jen začátkem. Hostie přeměněná na maso a víno přeměněné na krev, bez použití jakýchkoliv konzervačních látek, jsou stále přítomné v relikviáři. V roce 1574 proběhlo testování na mase a krvi a byl odhalen nevysvětlitelný jev. Pět kousků sražené krve má různou velikost a tvar. Ale jakákoli kombinace hmotnosti je stále stejná. Jinými slovy, jeden kousek váží stejně jako dva, dva váží stejně jako tři a tři váží stejně jako pět. Termoli - město v oblasti Molise na pobřeží Jaderského moře, významný přístav zámořských lodí, plachetnic i rybářských lodí. Dominantou města je hrad Castello Svevo ve starobylé části města, ve kterém je umístěna observatoř, kde se stanovuje italský i středoevropský čas. Architektura je jednoduchá, byla postavena Normany. Symbolem města je románská katedrála sv. Bassa, patrona města. Uchovává vzácné relikvie sv. Timotea, který dostával od sv. Pavla listy. Relikvie sem přivezli křižáci z Konstantinopole. Místní obyvatelstvo v obavě před Turky relikvie důkladně ukrylo. Znovuobjevené byly až v roce 1945.

Ubytování v oblasti Termoli.

5. den:

Termoli - San Giovanni Rotondo 80 km

San Giovanni Rotondo, kde páter Pio žil od roku 1916 až do své smrti v roce 1968. V klášterní kapli při modlitbě 20. září 1918 přijal dar stigmat, která nosil na svém těle 50 let. Přestože se páter Pio snažil svá stigmata skrývat, pověst o nich se roznesl a do San Giovani Rotondo začaly přicházet zástupy věřících, aby se zúčastnily mše s P. Piem a pak v dlouhých řadách čekali na zpověď. Prohlídka areálu, hrob a muzeum otce Pia, křížová cesta, ubytování. Po večeři individuální možnost účasti na modlitbě ve staré bazilice ve 20:30 hodin.

Ubytování: HOTEL VILLA BIANCA, VIA ANNA FREUD SAN GIOVANNI ROTONDO

6. den:

San Giovani Rotondo - Benevento 140 km

Město Benevento patří k historickým pokladům. Hnědé značky, kterými se v Itálii odkazuje na památku, směřují téměř do všech směrů a je jen na vás zda začnete u římského divadla, křesťanské katedrály nebo rovnou u pýchy města v podobě Vítězného oblouku císaře Trajána. Město bylo kdysi poměrně významné i díky své poloze, protože jím procházela slavná cesta Via Appia. Odehrály se zde i důležité události během druhé punské války, kdy právě zde v roce 214 př. Kr. porazily římské oddíly konzula Tiberia Sempron Graccha punské vojsko Kartagince Hanna. Nad katedrálou Santa Maria Assunta stojí nevšední, hranatá věž ukončena malým obloukem ve kterém je ukryt zvonec. 10. srpna 1910 se bratr Pio přijetím kněžského svěcení stal Páterem Piem. Vysvěcen byl v této katedrále v Benevento v přítomnosti matky, příbuzných a známých.

Ubytování: BLUE HOTEL CONTRADA IANNASSI, 82010 SAN NICOLA MANFREDI BN, ITÁLIE

7.den:

Benevento - Pietrelcina - Neapol 92 km

Pietrelcina, rodiště Pátera Pia. Vyrůstal v rodině chudého rolníka. Rodný dům, kostel sv. Anny, kde byl 26. května 1887 pokřtěn, 27. září 1899 tady přistoupil k prvnímu sv. přijímání a později zde byl biřmován. Zde měl několik mystické zážitky, také zjevení Panny Marie a Andělů strážných. Muzeum, Františkánský konvent. Neapol, dóm San Gennaro, ve kterém jsou uloženy relikvie sv. Januária, patrona města. Byl umučen v roce 305 n. l. Zdobená Capella San Gennaro obsahuje postříbřenou bustu s jeho hlavou a ampulku se sraženou krví, která se třikrát za rok zázračně zkapalní. Nacházejí se zde také Castel Nuovo, Teatro S. Carlo, Piazza Plebiscito.

Ubytování: FABRIC HOSTEL VIA FRANCESCO BELLUCCI SESSA, 22, 80055 PORTICI NA, ITÁLIE

8.den:

Neapol - Pompey - Marzanello 109 km

Přesun do Pompejí, prohlídka antického města zasypaného popelem v roce 79 n. l. po výbuchu Vesuvu, prohlídka jedinečného archeologického areálu zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO (např. Venušin, Jupiterův či Apollónův chrám, Stabijské lázně, Velké a Malé divadlo, proslulé fresky v domě s pozlacenými Amoreky, dům Vettiů, Faunův dům, dům kytaristy nebo tragického básníka či fresky v budově Lupanare). Marzanello je starobylé městečko, známé jako Marzanello Vecchio už v 9. století. Z tohoto období se zachovaly obranné hradby s cimbuřími a také zbytky věží. Nedávno byl obnoven kostel sv. Mikuláše.

Ubytování: HOTEL RE DI CUORI, TRAVERSA I VIA CERASELLE 1, 81059 MONTANO CE, ITÁLIE

9. den:

Marzanello - Monte Cassino - Frosinone 97 km

Monte Cassino je vrch v Kampánii (výška 520 m), nacházející se asi 130 km jižně od Říma, na kterém v roce 529 n. l. založil sv. Benedikt z Nursie první benediktinský klášter Montecassino. Klášter Montecassino (Monte Cassino, lat. Abbate Territoriale Montis Cassini) je mateřským klášterem (lat. Archicoenobium Montis Cassini, Monte Casino je vrch výše od města Cassino) benediktinů v provincii Frosinone v Itálii. Klášterní komplex leží na 516 m vysokém vrchu, byl nejvýznamnějším duchovním centrem ve středověku, velcí teologové (Petrus Diaconus), historici, lékaři, exegeté a matematici (Pandulf) měli mimořádný vědecký význam. Klášter Monte Cassino se proslavil zejména jako nedobytná pevnost Němců v druhé světové válce, kterou nakonec dobili Poláci. Ti tam mají krásný a důstojný hřbitov. Frosinone je město v regionu Lazio, hlavní město stejnojmenné provincie. V roce 338 p. Kr. se stalo součástí Římské říše. V roce 306 p. Kr. se město vzbouřilo proti Římu a tato vzpoura skončila vypleněním města a popravou vůdců v Římě. V období pozdní antiky se ve městě narodili dva pozdější papežové, kteří jsou dnes patrony města, v pořadí 52. papež sv. Hormisdas (pontifikát v letech 514-523) a v pořadí 58 papež sv. Silverius, 1. papež z řádu benediktinů (pontifikát v letech 536-537). V období stěhování národů během středověku bylo město několikrát zničeno a jako důležitá pevnost na cestě Via Latina znovu vybudováno. Poslední vyplenění města bylo v roce 1556.

Ubytování: PALAZZO ROSA, VIA INDIPENDENZA, 1, TORRICE, ITÁLIE

10. den:

Frosinone - Řím 83 km

Ubytování: ISTTITUTO SALESIANO T. GERINI - POUTNÍ DŮM VIA TIBURTINA 994 00156 ROMA

11. den:

Řím - odlet do Vídně.

Program je spojen s každodenní mší.

Všechny zájezdy nabízíme za stejné ceny jako CK. Ceny v Kč vždy schvaluje CK a jsou v nich zahrnuty všechny povinné příplatky, které se hradí předem. Informace o případných ostatních příplatcích hrazených na místě jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů. K zájezdům navíc poskytujeme slevy, popř. dárky. Děkujeme za vaši přízeň!

Přihláška
Na uvedenou e-mailovou adresu Vám bude zaslána cestovní smlouva a další nezbytné informace k přihlášení na zájezd. Nemáte-li možnost si smlouvu vytisknout, uveďte prosím tuto skutečnost do kolonky „Další informace“. Smlouva Vám bude následně zaslána poštou.

Pokud uplatňujete věrnostní bonus poskytovaný CK, uveďte prosím do kolonky "Další informace" také Vaše rodné číslo, resp. rodná čísla.


01.06.2013

Vatikán

Vatikán

Vatikán, Svatopetrské náměstí, bazilika sv. Petra

autor: VČ

 

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat!


 

Tel.: +420 731 604 770 │ E-mail: info@poutnizajezdy.cz │ www.poutnizajezdy.cz

Doporučujeme vám zájezdy do Izraele. Můžete si také vybrat z široké nabídky poutních zájezdů do Lurd, Fatimy, Santiago de Compostela a na další místa.

© Design, redakční systém: Webdesignum 2011-2016 | Externí odkazy: TV-MIS | Masáže v Hradci Králové | Tiskárna Grantis |

NAVRCHOLU.cz

Nahoru Poutní zájezdy na Facebooku RSS