28.05.2019 – 04.06.2019, cena: 17.230,- Kč

Letecký zájezd do Fatimy a Lurd s návštěvou Santiaga de Compostela, La Saletty, Balazaru, Ovieda, Nazaré a koupáním v Atlantském oceánu 28. 5. - 4. 6. 2019

Štítky: Francie Portugalsko Španělsko

Novinka
Letecký zájezd do Fatimy a Lurd s návštěvou Santiaga de Compostela, La Saletty, Balazaru, Ovieda, Nazaré a koupáním v Atlantském oceánu 28. 5. - 4. 6. 2019
 

K zájezdu od nás navíc obdržíte slevu 170,- Kč/osoba.

Na zájezd se po splnění podmínek vztahuje také věrnostní sleva 380,- Kč/osoba.

Novinková nabídka oblíbené komfortní varianty leteckého zájezdu na nejvýznamnější mariánská a další poutní místa Evropy. Jako bonus vás čeká odpočinek a koupání v Atlantském oceánu. Putujte s námi!

Cena: 17.230,- Kč

V ceně je zahrnuto: letenka Vídeň - Lisabon, Milán - Vídeň, lux bus, 6x ubytování (3x hotelové *** ubytování s polopenzí ve Fatimě, 1x poutní dům s polopenzí v Santiagu de Compostela, 1x hotelové ubytování *** s polopenzí v Lurdech, 1x poutní dům v La Salette), duchovní doprovod, průvodce, servisní poplatky

V ceně není zahrnuto: městská taxa - platí se na místě, vstupy, místo v přední části busu 400,- Kč

Možné příplatky (doporučujeme): transfer z Bratislavy na letiště Vídeň 400,- Kč/osoba, pojištění léčebných výloh v zahraničí 220,- Kč do věku 69 let, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění storna zájezdu: krytí do výše 80 % stornopoplatku: 790,- Kč

Program zájezdu:

1. den: Setkání skupiny v Bratislavě cca v 10:30 hodin. Transfer na letiště do Vídně, odlet do Lisabonu. Po příletu transfer do Fatimy, jednoho z nejvýznamnějších poutních míst v Evropě. V roce 1917 se zde třem dětem zjevovala Panna Maria. Děti dostaly poselství známé jako Fatimské proroctví. Až 70 000 lidí bylo při posledním zjevení 13. října svědkem výjimečného fenoménu na obloze, který byl nazván "tanec slunce", ubytování. Po večeři mezinárodní modlitba růžence a světelné procesí.

2. den: Po snídani náboženský program ve Fatimě. Prohlídka areálu, bazilika s hroby sv. Františka a sv. Hyacinty Marto a také sestry Lucie, kaple Zjevení s milostivou sochou Panny Marie, prohlídka moderního chrámu Nejsvětější Trojice, modlitby. Křížová cesta z Fatimy do vesničky Aljustrel, možnost pěšky navštívit rodné domy tří vizionářů Lucie Santos, sv. Francisca Marto a sv. Jacinty Marto. Po večeři mezinárodní modlitba růžence a světelné procesí, ubytování.

3. den: Po snídani odjezd do Nazaré, pobyt v přímořském městě s možností odpočinku na písčitých plážích Atlantiku. V minulosti byl pro místní obyvatelstvo největší zdroj příjmů rybolov, dnes je to cestovní ruch. V historické části Sitio je významný poutní kostel s milostivou soškou Panny Marie. Odpoledne návrat do Fatimy. Po večeři mezinárodní modlitba růžence a světelné procesí, ubytování.

4. den: Po snídani odjezd do města Balazar, rodiště bl. Alexandry da Costa. Narodila se v roce 1904 v křesťanské rodině. Jako 14-letou ji napadli tři muži. Aby si uchránila čistotu, vyskočila z okna z výšky 4 m. Zůstala upoutána na lůžko. Své utrpení brala jako možnost přinést oběť za obrácení hříšníků. Připodobnila se Kristu slovy: "Ježíši, Ty jsi vězněm ve svatostánku, já jsem vězněm na svém lůžku." Počet poutníků k jejímu hrobu se zvýšil po roce 2004, po beatifikaci papežem Janem Pavlem II. Návštěva rodného domu a farního kostela. Pokračování do Santiago de Compostela. Po starobylých poutních cestách sem pěšky přicházejí poutníci z celé Evropy, prohlídka historického centra a návštěva baziliky, kde se nachází hrob sv. Jakuba apoštola. Poutní mše sv. v 19:30., ubytování, večeře.

5. den: Po snídani přesun do Ovieda. Stojí zde katedrála ve stylu vrcholné gotiky s hroby asturijských králů a zlatým retabulem ze 16. století. Největším pokladem katedrály je Camara Santa, kaple z 9. stol. V katedrále Nejsvětějšího Spasitele se uchovává vzácná relikvie, která vykazuje množství podstatných shod s Turínským plátnem. Jedno ze středověkých svědectví o poutnících do Compostely hovoří o přítomnosti šátku v Oviedu: "A cestou do města Compostela se zastavovali v Oviedu, aby vzdali úctu Pánu. Neboť tam se nacházejí relikvie, které skutečně patří k starobylé tradici, a jejich spojitost s utrpením Krista se nikdy nezpochybňovala." Šátek nazývali Sudarium Domini nebo Ježíšův posmrtný šátek, mše sv. Přesun do Lurd, ubytování.

6. den: Po snídani náboženský program v Lurdech. Prohlídka areálu, komplex bazilik, podzemní bazilika Pia X., individuální možnost návštěvy bazénů s lurdskou vodou dopoledne, případně odpoledne. Křížová cesta, osobní modlitby, volný program. Po večeři mezinárodní modlitba růžence u jeskyně Zjevení a světelný průvod. Noční jízda do La Salette.

7. den: Příjezd do La Salette, ubytování (po dohodě s recepcí), odpočinek. Je to jedno z nejmalebnějších poutních míst. Nachází se ve Francouzských Alpách. Zde se zjevila Panna Maria dvěma pasáčkům v roce 1846. Náboženský program - návštěva baziliky Panny Marie, možnost soukromé modlitby. Osobní volno, mše sv. v bazilice Panny Marie, nocleh.

8. den: Mše sv., v bazilice Panny Marie, osobní modlitby, eventuálně výstup na horu Gargas. Odpoledne odjezd na letiště v Miláně, odlet do Vídně. Po příletu transfer do Bratislavy s předpokládaným příjezdem před půlnocí.

Program je spojen s každodenní mší.

Všechny zájezdy nabízíme za stejné ceny jako CK. Ceny v Kč vždy schvaluje CK a jsou v nich zahrnuty všechny povinné příplatky, které se hradí předem. Informace o dalších možných příplatcích hrazených předem a případných ostatních příplatcích hrazených na místě jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů. K zájezdům navíc poskytujeme slevy, popř. dárky. Děkujeme za vaši přízeň!

Přihláška
Na uvedenou e-mailovou adresu Vám bude zaslána cestovní smlouva a další nezbytné informace k přihlášení na zájezd. Nemáte-li možnost si smlouvu vytisknout, uveďte prosím tuto skutečnost do kolonky „Další informace“. Smlouva Vám bude následně zaslána poštou.

Pokud uplatňujete věrnostní bonus poskytovaný CK, uveďte prosím do kolonky "Další informace" také Vaše rodné číslo, resp. rodná čísla.


Zásady ochrany osobních údajů, 96 kB

20.09.2014

Fatima

Fatima

Poutní místo Fatima v Portugalsku

autor: VČ

 

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat!


 

Tel.: +420 731 604 770 │ E-mail: info@poutnizajezdy.cz │ www.poutnizajezdy.cz

Doporučujeme vám zájezdy do Izraele. Můžete si také vybrat z široké nabídky poutních zájezdů do Lurd, Fatimy, Santiaga de Compostela, Říma a na další místa.

© Design, redakční systém: Webdesignum 2011-2016 | Partnerské weby: Svatá země | Simeon.cz | TV-MIS | Tiskárna Grantis |

NAVRCHOLU.cz

Nahoru Poutní zájezdy na Facebooku Poutní zájezdy na Instagramu RSS