Vyprodáno
31.12.2018, cena: 18.740,- Kč

Letecký zájezd do Fatimy a Lurd s návštěvou Santiago de Compostela, Lisabonu, Balazaru a Ovieda 12. 10. - 19. 10. 2018

Štítky: Francie Portugalsko Španělsko

Lurdy 1858-2018
Letecký zájezd do Fatimy a Lurd s návštěvou Santiago de Compostela, Lisabonu, Balazaru a Ovieda 12. 10. - 19. 10. 2018
 

K zájezdu od nás navíc obdržíte slevu 200,- Kč/osoba!

Na zájezd se po splnění podmínek vztahuje také věrnostní sleva 380,- Kč/osoba!

Podzimní nabídka populárního zájezdu do Fatimy, Lurd, Santiaga s návštěvou dalších poutavých míst. Jedná se o komfortní leteckou variantu.

Cena: 18.740,- Kč

V ceně je zahrnuto: letenka Budapešť - Lisabon, Bordeaux - Budapešť, lux bus, 6x ubytování (2x hotelové ubytování s polopenzí ve Fatimě, 1x poutní dům s polopenzí v Santiago de Compostela, 3x ubytování *** s polopenzí v Lurdech, duchovní doprovod, průvodce, servisní poplatky, komplexní cestovní pojištění, transfer z Bratislavy na letiště Budapešť a zpět

V ceně není zahrnuto: městská taxa - platí se na místě, vstupy, sedadlo v přední části autobusu 410,- Kč/os.

Program zájezdu:

1.den: Odjezd skupiny z Bratislavy ve 23:55, transfer na letiště do Budapešti

2. den: Odlet do Lisabonu. Po příletu autokarová prohlídka hlavního města Portugalska - katedrála Se, kostel sv. Antona Paduánského, návštěva okrajové čtvrti Belém - v minulosti významný přístav, odkud do světa vyplouvali objevitelé a dobyvatelé. Torre de Belém (věž, která sloužila jako pevnost i maják), klášter a chrám sv. Jeronýma - mistrovské dílo manuelovského slohu, památník mořeplavců - je věnován zámořským objevům. Pokračování do Fatimy, jednoho z nejvýznamnějších poutních míst v Evropě. V roce 1917 se zde třem dětem zjevovala Panna Maria. Děti dostaly poselství známé jako Fatimské proroctví. Až 70 000 lidí bylo při posledním zjevení 13. října svědkem výjimečného fenoménu na obloze, který byl nazván "tanec slunce", ubytování, večeře. Po večeři mezinárodní modlitba růžence a světelné procesí.

3. den: Po snídani pokračování v náboženském programu ve Fatimě, mše sv., osobní modlitby v bazilice u hrobů sv. Františka a sv. Hyacinty Marto a také sestry Lucie, prohlídka moderního chrámu Nejsvětější trojice, křížová cesta, individuální program. Kaple Zjevení s milostivou sochou Panny Marie. Po večeři mezinárodní modlitba růžence a světelné procesí, ubytování.

4. den: Po snídani odjezd do Balazar, rodiště bl. Alexandry de Costa. Narodila se v roce 1904 v křesťanské rodině. Jako 14 letou ji napadli tři muži. Aby si uchránila čistotu, vyskočila z okna z výšky 4 m. Zůstala upoutána na lůžko. Své utrpení brala jako možnost přinést oběť za obrácení hříšníků. Připodobnila se Kristu slovy: "Ježíši, Ty jsi vězněm ve svatostánku, já jsem vězněm na svém lůžku." Počet poutníků k jejímu hrobu se zvýšil po roce 2004, po beatifikaci papežem Janem Pavlem II. Návštěva rodného domu a farního kostela. Pokračování do Santiago de Compostela. Po starobylých poutních cestách sem pěšky přicházejí poutníci z celé Evropy, prohlídka historického centra a návštěva baziliky, kde se nachází hrob sv. Jakuba apoštola. Mezinárodní mše v 19:30 hodin. Ubytování, večeře.

5. den: Po snídani přesun do Ovieda. Stojí zde katedrála ve stylu vrcholné gotiky s hroby asturijských králů a zlaté retabulum ze 16. století. Největším pokladem katedrály je Camara Santa, kaple z 9. století. V katedrále Nejsvětějšího Spasitele se uchovává vzácná relikvie, která vykazuje množství podstatných shod s Turínským plátnem. Jedno ze středověkých svědectví o poutnících do Compostely hovoří o přítomnosti šátku v Oviedu: "A cestou do města Compostela se zastavovali v Oviedu, aby vzdali úctu Pánu. Neboť tam se nacházejí relikvie, které skutečně patří k starobylé tradici, a jejich spojitost s utrpením Krista se nikdy nezpochybňovala." Šátek nazývali Sudarium Domini nebo Ježíšův posmrtný šátek, mše. Přesun do Lurd, ubytování.

6. den: Po snídani náboženský program v Lurdech. Prohlídka areálu, komplex bazilik, podzemní bazilika Pia X., individuální možnost návštěvy bazénů s lurdskou vodou dopoledne, případně odpoledne. Slovenská křížová cesta, osobní modlitby, volný program. Po večeři mezinárodní modlitba růžence u jeskyně Zjevení a světelný průvod, ubytování.

7. den: Po snídani pokračování v náboženském programu v Lurdech. Pěší prohlídka po stopách sv. Bernadetty a návštěva míst, která jsou spojena se životem sv. Bernadetty - rodný dům a farní kostel, ve kterém byla pokřtěna. Slovenská křížová cesta, odpoledne eucharistické procesí, osobní modlitby. Po večeři mezinárodní modlitba růžence u jeskyni Zjevení a světelný průvod. Večeře, ubytování

8. den: Brzy ráno odjezd na letiště, odlet do Budapešti a následně transfer do Bratislavy.

Program je spojen s každodenní mší.

Všechny zájezdy nabízíme za stejné ceny jako CK. Ceny v Kč vždy schvaluje CK a jsou v nich zahrnuty všechny povinné příplatky, které se hradí předem. Informace o případných ostatních příplatcích hrazených na místě jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů. K zájezdům navíc poskytujeme slevy, popř. dárky. Děkujeme za vaši přízeň!

20.09.2014

Lurdy

Lurdy

Poutní místo Lurdy a Pyreneje (Francie)

autor: VČ

 

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat!


 

Tel.: +420 731 604 770 │ E-mail: info@poutnizajezdy.cz │ www.poutnizajezdy.cz

Doporučujeme vám zájezdy do Izraele. Můžete si také vybrat z široké nabídky poutních zájezdů do Lurd, Fatimy, Santiago de Compostela a na další místa.

© Design, redakční systém: Webdesignum 2011-2016 | Externí odkazy: TV-MIS | Masáže v Hradci Králové | Tiskárna Grantis |

NAVRCHOLU.cz

Nahoru Poutní zájezdy na Facebooku RSS