13.08.2018 – 19.08.2018, cena: 24.030,- Kč

Zájezd do Běloruska 13. 8. - 19. 8. 2018

Štítky: Bělorusko

Novinka
Zájezd do Běloruska 13. 8. - 19. 8. 2018
 

K zájezdu od nás navíc obdržíte slevu 200,- Kč/osoba!

Na zájezd se po splnění podmínek vztahuje také věrnostní sleva 560,- Kč/osoba!

Pojeďte s námi na novinkový letecký zájezd do Běloruska s bohatým programem! Prozkoumejte historická města, kostely, hrady a zámky, vraťte se do starých časů a projeďte se historickou bryčkou, ochutnejte místní speciality, poznejte přírodní krásy v národní rezervaci...

Cena: 24.030,- Kč

V ceně je zahrnuto:

 • Letenka Vídeň - Minsk - Vídeň

 • Odborný průvodce - kněz

 • Komplexní cestovní pojištění

 • Transfery během programu v Bělorusku

 • 6x hotelové ubytování se snídaní, 5x oběd, 1x večeře

 • Vstupy během programu

 • Místní průvodce

 • Transfer na letiště z Bratislavy na letiště Vídeň a zpět

 • Servisní poplatky

 • Víza a vízová podpora

V ceně není zahrnuto:

 • Obslužné, které činí 30,- EUR (platí se průvodci)

 • Návštěva památek a míst, která nejsou uvedena v programu

Program zájezdu:

1. den: Odlet do Minsku. Po příletu transfer na hotel. Jako dárek dostanete informační leták a mapu Minsku. Večeře, ubytování.

2. den: Snídaně formou bufetu. Prohlídka Minsku (4 hodiny). Během exkurze se dozvíte o minulosti a současnosti města. O Polotském knížectví, Litevském velkovévodství, Polsko-litevské unii, Ruské říši, Běloruské sovětské socialistické republice a Běloruské republice - to je cesta, po které procházel Minsk během své historie. Uvidíte nejhodnotnější architektonické památky města: pravoslavná katedrála, katolické kostely ze 17. - 18. století, kostel sv. Petra a Pavla z počátku 17. století a "Červený" kostel, nejstarší ulice Nemiga, která začíná od hradu Minsk v malebném Horním městě. Historické centrum Minsku - Horní město - přitahuje návštěvníky svou jedinečnou historickou atmosférou, kterou dýchají staré budovy a úzké uličky, kde se nacházejí muzea, kavárny a restaurace, butiky a sochy. Před očima se vám rozprostřou vynikající architektonické komplexy hlavních náměstí a bulvárů, monumentální konstruktivistické veřejné budovy, parky a zahrady, připomenete si na tragédii občanů během druhé světové války; moderní Minsk z 20. - 21. století - i tyto body budou zařazeny v programu. Procházka po předměstí Trinity, kde uvidíte různá muzea, kavárny, taverny a obchody se suvenýry. Po obědě přesun do Muzea lidových řemesel v Dudutki. Je to opravdu skvělý výlet: poznávání v kombinaci s dobrodružstvím - ochutnávka "samogonu" (domácího alkoholického nápoje), jízda na koních, jídlo a pití v mlýně ... Skanzen "Dudutki" byl vytvořen v roce 1995 s artefakty lidových řemesel a dílen 19. století. Je jedním z nejnavštěvovanějších muzeí v Bělorusku. Zde uvidíte jediný funkční mlýn v Bělorusku, keramickou dílnu a kovárnu z 19. století, truhlářské dílny, pekárnu a výstavu veteránů ... Kromě toho je tu výběh pro pštrosy, divočáky a jiná zvířata a ptáky. Budete si vychutnávat jízdu v bryčce, odpočívat na louce, pocítíte atmosféru starých časů. V průběhu návštěvy budete mít možnost degustace:.

- v blízkosti pálenice ("samogón", chléb, nakládanou zeleninu, med)

- v pekárně (čerstvý chléb, sýr, máslo, bylinkový čaj)

- v mlýně (farmářský chléb se slaninou)

Zde si také můžete zakoupit nádherné suvenýry a udělat zajímavé fotografie. Návrat do Minsku. Osobní volno, ubytování

3. den: Snídaně formou bufetu. Přesun do Mir a Nesvizh. Majestátní hrad Mir (www.mirzamak.by), postavený v 16. století, nádherný architektonický vzhled, mohutné stěny a věže, barevné nádvoří zanechávají trvalý dojem, který doplní expozice muzea uvnitř zámku. Pocítíte atmosféru života na zámku, ať už v suterénu, kde se uchovávaly potraviny nebo v zahradě, ale zejména v interiérech v luxusním rokokovém stylu... V areálu se nachází také kaple rodiny Svyatopolk - Mirški ve stylu plaménková gotika. Historická část města Mir, kde Bělorusové, Poláci, Židé, Romové a Tataři žili spolu dlouhou dobu, si uchovává atmosféru původního městečka ... Harmonické tržní náměstí lemuje ortodoxní a katolický chrám, synagoga, yeshiva, domy řemeslníků a obchodníků. Oběd v restauraci. Následuje cesta do Nesvizh - v minulosti sídelní místo rodu Radziwilovců. Na tržišti tohoto malebného města uvidíte radnici, nákupní pasáže, domy řemeslníků, v blízkosti se nachází Slutská brána ze 17. stol. Budeme mít výhled na park a palácový komplex ze 16. až 18. století, který navrhl italský architekt Giovanni Maria Bernardoni na rozkaz Nickolaya Christoph Radziwill "Sirotka". Velkolepý hrad sestává z několika budov, obklopených vodními příkopy. Prolínají se v něm prvky renesance, baroka a klasicismu. Prohlídka palácového muzea s působivým interiérem, mnoha památkami, velkými sály, obývacími pokoji, hospodářskými prostorami a přilehlými malebnými parky. Farní kostel ze 16. století je první barokní stavba ve východní Evropě, jeden z nejcennějších kostelů v Bělorusku. Má nádherné fresky. Dozvíte se zde o historii nejsilnější rodiny Litevského velkovévodství a polsko-litevské unie - rodiny Radziwillovců, která ovlivnila kulturní dědictví Běloruska a Evropy. Přesun do Grodna, ubytování.

4. den: Snídaně formou bufetu. Prohlídka Grodna. Je to jediné město v Bělorusku, které má statut pomníku architektury a urbanismu. Vedoucí úlohu v jeho historicko-kulturním dědictví hrají pozoruhodné architektonické komplexy různých epoch a stylů. Budovy architektonické školy Grodno z 12. století se nacházejí vedle budov modernismu a konstruktivismu 20. století a doplňuje je architektura gotická, renesanční, barokní, klasicistní... Dodnes se zachovaly budovy několika klášterů, jakož i šlechtické paláce. Návštěva Muzea dějin náboženství. Během prohlídky se dozvíte mnoho informací o životě a díle Antoniho Tyzenhausa, šlechtice a reformátora, který dal vybudovat předměstí Grodna. Oběd v restauraci, následně prohlídka zámku Grodno, který se nachází na břehu řeky Neman. V blízkosti se nachází jeden z nejstarších kostelů Běloruska - kolozhský ortodoxní kostel sv. Borise a sv. Gleba z 12. století. Královský gotický hrad byl postaven v Grodne během vlády Vytautase. Na konci 12. století ho král Štefan Báthory přestavěl na renesanční zámek, který sehrál významnou roli v dějinách státu. V blízkosti se nachází nový zámek z 18. století, kde se konaly dramatické události druhého dělení Polska tzv. "Silent sejm". Osobní volno, ubytování

5. den: Snídaně formou bufetu. Odjezd do národní rezervace Bialowiežský prales (UNESCO), kde uvidíte bohatý rostlinný život a úžasnou krajinu. Roste zde nejvyšší jedle v Evropě a žijí zde silní zubři a velké množství jiných živočišných druhů. S tímto místem je spojeno množství slavných lidí - bratři Tyszkiewicz a Tyzenhaus, Napoleon a Mikuláš II. Navštívíte muzeum přírody s úžasnými výstavami, novodobou atrakci - rezidenci Dědy Mráze s mnoha budovami, mlýnem a dalšími překvapeními... Nachází se hluboko v lese Bialowieza, kde jsou krmelce pro zubry. Navštívíte výběhy se zvířaty a pak budete mít volný čas na fotografování nebo na nákup suvenýrů ze dřeva, hlíny či slámy. Oběd během programu, pokračování do Brestu, ubytování.

6. den: Snídaně formou bufetu. Prohlídka starého města Brest, ležícího blízko polských hranic. První písemná zmínka je již z roku 1019. Město má dlouhou a bohatou historii: Je známé tím, že zde byla v roce 1596 uzavřena Brestská unie o sjednocení římskokatolické církve a východní pravoslavné církve; žilo zde mnoho významných lidí. V roce 1915, během první světové války, bylo město vypáleno ustupujícími ruskými jednotkami. Dne 3. března 1918 byla ve městě podepsána mírová smlouva mezi Sovětským Ruskem a Německem, známá jako brest-litevský mír. V roce 1921 byl Brest připojen k Polské republice, v roce 1939 se stal součástí SSSR. Uvidíte kulturní dědictví tohoto města, jeho staré a moderní památky a chrámy, projdete se po hlavní ulici. Navštívíte Brestskou pevnost, která se stala známou zejména díky tvrdošíjné obraně v průběhu operace Barbarossa, trvající od 22. do 30. června 1941. Některé osamocené skupiny sovětských vojáků odmítajících se vzdát v pevnosti přebývaly až do srpna. Za projevenou odvahu a houževnatost byl pevnosti 8. května 1965 udělen titul hrdinská pevnost. V současnosti je pevnost památníkem druhé světové války. Po obědě přesun do Minsku, osobní volno, ubytování.

7. den: Snídaně formou bufetu. Dopoledne osobní volno, možnost nákupů. Odjezd na letiště ve 13:30, odlet do Vídně. Po příletu transfer do Bratislavy.

Program je spojen s každodenní mší.

V Běloruské republice je 619 katolických farností sjednocených ve 4 diecézích. Římskokatolická společenství mají 451 kostelů, 35 je ve výstavbě. V katolických farnostech v Běloruské republice pracuje 407 kněží, z toho 168 cizinců (včetně 161 kněží z Polské republiky). Právě Běloruská řeckokatolická církev se považuje, tak jako její sesterská Ukrajinská řeckokatolická církev, za přímou dědičku Brestské unie - církevní dohody, kterou ruténská (ukrajinsko-běloruská) hierarchie Kyjevské metropole v Polsko-litevském státě v roce 1596 obnovila jednotu s Římskou církví. Podle historika Anatola Tarase představovali řeckokatolíci na běloruském území v roce 1795 80 % obyvatelstva.

Všechny zájezdy nabízíme za stejné ceny jako CK. Ceny v Kč vždy schvaluje CK a jsou v nich zahrnuty všechny povinné příplatky, které se hradí předem. Informace o případných ostatních příplatcích hrazených na místě jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů. K zájezdům navíc poskytujeme slevy, popř. dárky. Děkujeme za vaši přízeň!

Přihláška
Na uvedenou e-mailovou adresu Vám bude zaslána cestovní smlouva a další nezbytné informace k přihlášení na zájezd. Nemáte-li možnost si smlouvu vytisknout, uveďte prosím tuto skutečnost do kolonky „Další informace“. Smlouva Vám bude následně zaslána poštou.

Pokud uplatňujete věrnostní bonus poskytovaný CK, uveďte prosím do kolonky "Další informace" také Vaše rodné číslo, resp. rodná čísla.


Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat!


 

Tel.: +420 731 604 770 │ E-mail: info@poutnizajezdy.cz │ www.poutnizajezdy.cz

Doporučujeme vám zájezdy do Izraele. Můžete si také vybrat z široké nabídky poutních zájezdů do Lurd, Fatimy, Santiago de Compostela a na další místa.

© Design, redakční systém: Webdesignum 2011-2016 | Externí odkazy: TV-MIS | Masáže v Hradci Králové | Tiskárna Grantis |

NAVRCHOLU.cz

Nahoru Poutní zájezdy na Facebooku RSS