16.08.2018 – 20.08.2018, cena: 8.240,- Kč

Zájezd do Polska a Litvy 16. 8. - 20. 8. 2018

Štítky: Litva Polsko

Novinka
Zájezd do Polska a Litvy 16. 8. - 20. 8. 2018
 

K zájezdu od nás navíc obdržíte slevu 100,- Kč/osoba!

Zpestřete si prázdniny putováním po stopách sv. Faustyny Kowalské a návštěvou oslovujících míst Litvy a Polska. Během bohatého programu zavítáte do největšího poutního místa Litvy Šiluva, hlavního města Litvy Vilniusu, na Horu křížů, do Lagiewnik a na další zajímavá místa...

Cena: 8.240,- Kč

V ceně je zahrnuto: lux bus, 4x ubytování s polopenzí, průvodce, kněz, pojištění insolventnosti, komplexní cestovní pojištění

Program:

1. den: Bratislava - Glogowiec - Swinice Wrackie - Plock

Odjezd z Brarislavy v 7:00 ráno, tranzit do Polska. Návštěva městečka GŁogowiec - rodiště sestry Faustyny, zachoval se rodný dům, ve kterém je expozice. Farní kostel sv. Kazimíra - Swinice Wrackie, kde byla sv. Faustyna pokřtěna. Po mši odchod do Plocku. Plock - sídlo biskupa. Klášter v Plocku byl prvním místem zjevení milosrdného Ježíše. Dne 12. dubna 1931 sama sv. Faustyna slavila poprvé svátek Božího milosrdenství v Plocku. Další pozoruhodností je katedrála Panny Marie, vzpomíná se již v roce 1102 a zachovalý hrad. Večeře, ubytování.

2. den: Šiluva

Cesta do Litvy - Šiluva, náboženský program. Po tragických událostech v roce 1532, kdy se pro ohrožení Kalvíny musel obraz Boží Matky zakopat, se o 76 let později - v roce 1608 - Boží Matka zjevila ve zcela nekatolickém prostředí pasáčkům. Panna Maria během zjevení těmto dětem plakala se starostí o své děti a obyvatelstvo reagovalo obrácením se. Po vizi 100-letého slepce se našel i obraz Boží Matky, který skryl poslední katolický farář Holubka v roce 1532. Brzy následovala první zázračná uzdravení. Proto se Šiluva stala místem útěchy, povzbuzení a orientace pro její lid. Katedrála uchovává vzácnou ikonu Panny Marie Matky Boží. Ubytování v jednom z nejdůležitějších poutních míst Litvy v Šiluvě.

3. den: Siauliali - Vilnius

Siauliai, kde je Hill of Crosses - Vrch křížů. Tyto kříže lidé postavili na počest neúspěšné vzpoury a na památku obětí polského povstání v letech 1831 a 1863 a následně pokračovali stavěním na protest proti Sovětům. Tento vrch navštívil i Svatý otec Jan Pavel II. v roce 1993. Od roku 2001 zde sídlí francouzský klášter. Vilnius, návštěva katolické katedrály sv. Stanislava a Vladislava s kaplí sv. Casimira, mše svatá. Prohlídka města, gotický Kostel sv. Anny, kaple Panny Marie v Ostré Bramě, kde byl posvěcen obraz Božího milosrdenství a dominikánský kostel, kde je originální kresba obrazu Božího milosrdenství. Zde působila sv. Faustyna, kterou papež sv. Jan Pavel II. 30. 4. 2000 prohlásil za svatou. Ubytování.

4. den: Sokółka - Bialystok

Sokółka, kde se stal 12. prosince 2008 ve farním kostele sv. Antonína eucharistický zázrak. Faráři, který podával svaté přijímání věřícím, vypadla z misky jedna přeměněná hostie a dopadla na zem. Kněz ji uctivě zvedl a vložil do abluční nádobky - misky s vodou u dvířek svatostánku, aby se hostie ve vodě rozpustila. Po několika dnech překvapený farář zpozoroval, že hostie se ve vodě nerozpustila. Objevily se však na ní červené skvrny. Překvapený kněz informoval o události diecézní kurii. Pozdější vyšetřování potvrdilo, že část hostie se nevysvětlitelným způsobem proměnila na organickou tkáň srdečního svalu člověka v křečovém stavu, který nastává v okamžiku smrti. Hostie byla později v monstranci vystavena k adoraci věřících, kteří do Sokolka začali přicházet ve velkém počtu. Bialystok - Sanktuárium Božího milosrdenství bylo postaveno v roce 1984. V roce 1988 zde byly uloženy ostatky bl. Michala Sopocki, zpovědníka sv. Faustiny (zemřel v Bialystoku v roce 1975), který se velmi zasloužil o rozšíření úcty k Božímu milosrdenství. V 70. letech minulého století zde v kapli Ostrobramské Matky Božího milosrdenství byla uložena kopie vzácného vilniuského originálu. Ikonu posvětil tehdejší kardinál Karol Wojtyla. Večeře, ubytování směrem do Lagiewnik (Radom).

5. den: Lagiewniki - Krivá - Bratislava

Lagiewniki - centrum apoštolátu Božího milosrdenství. Tady v klášteře Matky Božího milosrdenství žila ve třicátých letech 20. století sv. Faustyna, jejímž prostřednictvím se svět seznámil s odkazem Ježíše Krista o Božím milosrdenství. Prohlídka areálu. Pobožnost - korunka Božího milosrdenství v klášterní kapli, kde je milostivý obraz a hrob sv. Faustyny nebo v bazilice Božího milosrdenství, mše svatá. Návštěva sanktuária sv. Jana Pavla II. Odjezd na Slovensko, zastávka v Krivej na Oravě - rodišti sestry Zdenky Cecílie Schelingové. Od 4. 12. 2004 je ve farním kostele sv. Josefa relikviář a socha první blahoslavené Slovenky. Před někdejším rodným domem Schelingovců je od roku 2010 postavena kaple s pamětními deskami. Příjezd do Bratislavy v podvečerních, resp. večerních hodinách.

Všechny zájezdy nabízíme za stejné ceny jako CK. Ceny v Kč vždy schvaluje CK a jsou v nich zahrnuty všechny povinné příplatky, které se hradí předem. Informace o případných ostatních příplatcích hrazených na místě jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů. K zájezdům navíc poskytujeme slevy, popř. dárky. Děkujeme za vaši přízeň!

Přihláška
Na uvedenou e-mailovou adresu Vám bude zaslána cestovní smlouva a další nezbytné informace k přihlášení na zájezd. Nemáte-li možnost si smlouvu vytisknout, uveďte prosím tuto skutečnost do kolonky „Další informace“. Smlouva Vám bude následně zaslána poštou.

Pokud uplatňujete věrnostní bonus poskytovaný CK, uveďte prosím do kolonky "Další informace" také Vaše rodné číslo, resp. rodná čísla.


Zásady ochrany osobních údajů, 96 kB

09.07.2016

Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rusko

Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rusko

Lagiewniki, Vilnius, Šiluva, Hora křížů, Riga, Tallinn, Petrohrad, Petrodvorec

autor: VČ

 

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat!


 

Tel.: +420 731 604 770 │ E-mail: info@poutnizajezdy.cz │ www.poutnizajezdy.cz

Doporučujeme vám zájezdy do Izraele. Můžete si také vybrat z široké nabídky poutních zájezdů do Lurd, Fatimy, Santiago de Compostela a na další místa.

© Design, redakční systém: Webdesignum 2011-2016 | Externí odkazy: TV-MIS | Masáže v Hradci Králové | Tiskárna Grantis |

NAVRCHOLU.cz

Nahoru Poutní zájezdy na Facebooku RSS