Slevová akce!
13.04.2022 – 17.04.2022, cena: 15.640,- Kč

Letecký zájezd Velikonoce v Lurdech s návštěvou Barcelony a Carcassonne 13. 4. - 17. 4. 2022

Štítky: Francie

Letecký zájezd Velikonoce v Lurdech s návštěvou Barcelony a Carcassonne 13. 4. - 17. 4. 2022
 

Do 31. 1. 2022 od nás navíc obdržíte slevu 200,- Kč/osoba.

Úžasná novinka v naší nabídce! Prožijte nejvýznamnější velikonoční svátky ve světoznámých Lurdech! Během tohoto mimořádného poutního zájezdu do Lurd navštívíte také Barcelonu (včetně zmámého chrámu Sagrada Família) a historické opevněné město Carcassonne. Doporučujeme.

Cena: 15.640,- Kč

V ceně je zahrnuto: letenka Vídeň - Barcelona, ​​Barcelona - Vídeň, servisní poplatky, lux bus, 4x hotelové ubytování se snídaní, 2x večeře, duchovní doprovod, průvodce, servisní poplatky

V ceně není zahrnuto: sedadlo v přední části autobusu 400,- Kč, městská taxa - platí se na místě

Možné příplatky (doporučujeme): transfer z Bratislavy na letiště a z letiště Vídeň 400,- Kč, komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu, pojistné krytí do výše 80% storno poplatku 330,- Kč nebo pojištění pandemic včetně onemocnění na Covid 19 v ceně 530,- Kč

Program zájezdu:

1. den: V odpoledních hodinách setkání skupiny v Bratislavě, transfer na letiště do Vídně, odlet do Barcelony, centra Katalánska. Po příletu transfer na hotel, ubytování.

2. den: Zelený čtvrtek: přesun do centra Barcelony, ve středověku nejvýznamnější obchodní přístav ve Středomoří, dnes moderní velkoměsto. Autokarová prohlídka centra, nejslavnější stavba Antonia Gaudiho nádherný chrám Sagrada Família, společná modlitba v kryptě. Odjezd do malebného historického města Carcassonne (UNESCO), které se řadí mezi nejzachovalejší pevnostní města v Evropě. Již v římských dobách bylo důležitým obchodním uzlem, Římané zde postavili první opevnění. Později se město stalo základním prvkem obranného systému jižních hranic Francie. V současnosti lze obdivovat dokonalý obranný systém sestávající z 52 věží a téměř 3 km masivních kamenných zdí. Návštěva katedrály sv. Michala archanděla, bazilika Saint Nazaire – postavená v 11. století, dokonalý mix románského a gotického umění spolu s pestrobarevnými vitrážemi je nejkrásnější svého druhu ve Francii. Mše sv. na památku Poslední večeře. Zelený čtvrtek je dnem, ve kterém Pán svěřil dvanácti apoštolům kněžskou sližnu - pod způsobem chleba a vína slavit svátost jeho těla a krve, dokud znovu nepřijde. Odjezd do Lurd, ubytování.

3. den: Velký pátek: Po snídani celodenní program v Lurdech, kde se v roce 1858 v jeskyni zjevovala Panna Maria nemocné dívce – Bernadettě Soubirousové. Zjevení byla oficiálně uznána církví v roce 1862. Postupně na místo zjevení začalo přicházet mnoho lidí a bylo zaznamenáno mnoho zázračných uzdravení. Prohlídka areálu, komplex bazilik, podzemní bazilika Pia X., křížová cesta, osobní modlitby. Účast na liturgických obřadech slavení utrpení a smrti Páně. V tento den církev rozjímá o umučení a smrti svého Pána a Ženicha a uctívá kříž. Je to den pokání v celé církvi, zdržujeme se masitého pokrmu a postíme se. Liturgie v tento den má tři části: bohoslužba slova, poklona kříži a svaté přijímání (nikomu není dovoleno nic svévolně měnit, tato struktura pochází z dávné tradice církve). Na Velký pátek podle pradávné tradice církev neslaví Eucharistii, konají se obřady památky utrpení a smrti Páně. Večeře, ubytování.

4. den: Bílá sobota: Po snídani pěší prohlídka po stopách sv. Bernadetty a návštěva míst, která jsou spojena se životem sv. Bernadetty v městečku Lurdy - rodný dům a farní kostel, ve kterém byla pokřtěna. Individuální možnost návštěvy pramene s lurdskou vodou dopoledne, případně odpoledne, aktuálně možnost omytí rukou a obličeje. Účast na velikonoční vigilii v bazilice Pia X. Je to samostatná liturgie, která symbolicky připomíná a zpřítomňuje Kristovo zmrtvýchvstání. Má tyto základní části: Obřad Světla – Liturgie slova – Liturgie křtu – Liturgie Eucharistie – Obřad vzkříšení Páně. Večeře, ubytování.

5. den: Velikonoční neděle: Po snídani účast na velikonoční mši. Zmrtvýchvstání Páně je největší slavnost křesťanského církevního roku, během níž se slaví Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí. Následně odjezd na letiště do Barcelony, odlet do Vídně. Po příletu transfer do Bratislavy.

Program je spojen s každodenní mší.

Všechny zájezdy nabízíme za stejné ceny jako CK. Ceny v Kč vždy schvaluje CK a jsou v nich zahrnuty všechny povinné příplatky, které se hradí předem. Informace o dalších možných příplatcích hrazených předem a případných ostatních příplatcích hrazených na místě jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů. K zájezdům navíc poskytujeme slevy, popř. dárky. Děkujeme za vaši přízeň!

Přihláška
Na uvedenou e-mailovou adresu Vám bude zaslána cestovní smlouva a další nezbytné informace k přihlášení na zájezd. Nemáte-li možnost si smlouvu vytisknout, uveďte prosím tuto skutečnost do kolonky „Další informace“. Smlouva Vám bude následně zaslána poštou.

Pokud uplatňujete věrnostní bonus poskytovaný CK, uveďte prosím do kolonky "Další informace" také Vaše rodné číslo, resp. rodná čísla.


Zásady ochrany osobních údajů, 96 kB

20.09.2014

Lurdy

Lurdy

Poutní místo Lurdy a Pyreneje (Francie)

autor: VČ

 

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat!


 

Tel.: +420 731 604 770 │ E-mail: info@poutnizajezdy.cz │ www.poutnizajezdy.cz

Doporučujeme vám zájezdy do Izraele. Můžete si také vybrat z široké nabídky poutních zájezdů do Lurd, Fatimy, Santiaga de Compostela, Říma, Guadalupe a na další poutní místa.

© Design, redakční systém: Webdesignum 2011-2016 | Doporučujeme: Svatá země | Simeon.cz | TV-MIS | Revue Theofil | Tiskárna Grantis | Poutní knihy | Poutnictví.cz |
Náš blog o cestování

Nahoru Poutní zájezdy na Facebooku Poutní zájezdy na Instagramu RSS