17.11.2016

Nebojte se navštívit Svatou zemi!

Štítky: Izrael

Autor: K. Voplakal
Nebojte se navštívit Svatou zemi!

Radostí snad každého křesťana je navštěvovat poutní místa - zejména ta mariánská, kterých je i v naší zemi mnoho. Poté, co před sedmadvaceti lety padla „Železná opona“, již desetitisíce českých poutníků navštívily a stále navštěvují i ta zahraniční, světově proslulá poutní místa jako Lurdy, La Salettu, Fatimu a další poutní místa, kde si v pokorné důvěře v účinnou přímluvu Boží rodičky vyprošují Boží pomoc a požehnání v obtížných životních situacích.

Existuje však země s velkým „Z“, Svatá Země, plná míst těsně svázaných s pozemským životem Panny Marie: tam Maria prožila svůj pozemský život, tam na severu v galilejském Nazaretě jako mladá snoubenka Josefova přijala Boží zaslíbení, tam v Judských horách v městečku Ain Karen navštívila svou tetu Alžbětu očekávající narození svatého Jana Křtitele; v Nazaretě očekávala a pak v judském Betlémě porodila nebeské dítě; tam, ve Svaté zemi pečovala o Ježíše - Božího Syna, tam ho - tehdy dvanáctiletého chlapce - s úzkostí hledala a v jeruzalémském chrámu nalezla; toutéž zemí jej provázela při jeho učitelském a spasitelském poslání, byla při jeho prvním zázraku v galilejské Káni, poslouchala jeho kázání na břehu Genezaretského jezera… V nepředstavitelném zármutku pak viděla syna krutě zbičovaného, zcela vysíleného a potupeného, jak uprostřed nenávistného davu vláčí svůj těžký kříž jeruzalémskými ulicemi až na popraviště za hradbami hlavního města. A pak stála v němém zármutku  na skalnaté Golgotě pod vztyčeným křížem, na němž on v příšerných mukách umíral za spásu lidstva. V jeruzalémském večeřadle naopak s nevýslovnou radostí přijala zvěst o jeho zmrtvýchvstání a spolu s apoštoly přijala Ducha Svatého. To je tedy země, kde je možno získat nejvíce jejích milostí, je to její vlast, kterou milovala. Na světě není a nemůže být významnějšího mariánského poutního místa, než kraj, kde ona žila, než Země, kterou svými kroky a svými skutky i smrtí na kříži posvětil její a zároveň Boží Syn, Kristus - Mesiáš - Spasitel!

Přesto se dnes mnozí lidé obávají navštívit Svatou zemi. Někteří dokonce namítají: "Cožpak se tam můžeme vydat na pouť - vždyť je tam válka! Bylo by přece riskantní vydávat se lehkomyslně v nebezpečí, do míst, kde se občas střílí a kde vybuchují nálože a rakety teroristů! Cožpak se v novinách nedočítáme či v televizi a na internetu nedozvídáme o atentátech, o terorismu?“ Ale ne, v zásadě tomu tak není! Není tam válka! Byli jsme opakovaně ve Svaté zemi - a nikdy jsme nebyli svědky nebezpečného incidentu - ani v době těsně po smrti palestinského vůdce Jásira Arafata. V jeruzalémských, betlémských, nazaretských ulicích se v podstatě není čeho bát.

Určité riziko incidentů ovšem existuje v palestinském pásmu Gazy, v pohraniční oblasti na Golanských výšinách či v blízkosti židovských osad na Západním břehu Jordánu a blízko palestinských uprchlických táborů. Z důvodu nepředvídatelnosti bezpečnostní situace české Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje cestovat do těchto oblastí či do jejich bezprostřední blízkosti; není tomu ani důvodu - do těchto rizikových míst cesty poutníků nevedou. Město Jeruzalém je dokonale zabezpečené a pro poutníky relativně bezpečné; je dnes a denně cílem tisíců poutníků i turistů. Stejně tak jsou bezpečná i posvátná místa v Galileji: Kána Galilejská, Kristovo milované Kafarnaum, hora Blahoslavenství, hora jeho Proměnění - Tábor, či Tabgha - místo zázračného rozmnožení chleba, nebo místo ustanovení primátu apoštola Petra na pobřeží Genezaretského jezera. Podle informací MZV ČR  není riskantní ani návštěva Betléma, prastarého města Jericha, Kumránu či Mrtvého moře. Ve Východním Jeruzalémě (kde nejsou křesťanské památky a kam poutníci nechodí), bývají však občas demonstrace vyprovázené střety s policií. Upozorňuje se také na fakt, že v ultra-ortodoxních židovských čtvrtích je nutné dbát na diskrétní, zahalující a nevyzývavé oblečení (zvlášť u žen). Je třeba vědět, že tyto čtvrti jsou o šábesu (od západu slunce v pátek do západu slunce v sobotu) uzavřeny.

Je známo, že kriminalita v Izraeli je relativně nízká, že zde nejsou kasina - a hazardní hry i distribuce či držení drog jsou přísně zakázány. Přesto se doporučuje běžná ostražitost na osobní věci zejména na doklady a platební karty. Doporučuje se vzít s sebou kopie pasu a dvě fotografie pro případ jeho ztráty, resp. pro snadnější vyřízení náhradního cestovního dokladu na Velvyslanectví ČR v Tel Avivu. Při odletu z Izraele je vzhledem k důkladným bezpečnostním kontrolám na Ben-Gurionově letišti  nutno dostavit se s minimálně dvouhodinovým časovým předstihem před odletem.

Poutníci jsou ve Svaté zemi všeobecně vítáni - jak od židovské populace, tak i od populace arabské. Turisté i křesťanští poutníci přinášejí totiž významný finanční přínos pro hospodářství země. Bydlívají  v moderních hotelích izraelských, ale i palestinských vlastníků (na příklad v Betlémě). Mnoho křesťanských Palestinců si přilepšuje výrobou a prodejem suvenýrů cizincům, nejčastěji poměrně vkusných dřevořezeb betlémků, krucifixů a figurek Krista i světců z olivového dřeva. Při pouličním prodeji jsou ochotni smlouvat a třeba i výrazně slevit; v kamenných obchodech se však smlouvat nedá. Na některých místech lze občas slyšet vyzvánění zvonů i zvonkoher mariánských písní z věží katolických kostelů zároveň s voláním muezzinů na minaretech mešit. Ve větších městech (nejčastěji ovšem v Jeruzalémě) bývají vedle sebe chrámy katolické, ortodoxní, arménské i koptické; ekumenické vztahy však podle středoevropského měřítka nebývají zcela ideální. Na tomto poli zbývá zatím ještě mnoho věcí k vyřešení.

Pojedete-li do Svaté země na podzim, může se stát, že v den návratu se ráno ještě příjemně vykoupete v Genezaretském jezeře - a navečer na Ruzyni vystoupíte z letadla do zasněžené Prahy, tak, jako se to stalo nám v roce 2004. V každém případě si domů přinesete nezapomenutelné dojmy a vzpomínky, možná i mnohé splněné sny a přání.

Ing. Karel Voplakal, CSc.

Všechny zájezdy nabízíme za stejné ceny jako CK. Ceny v Kč vždy schvaluje CK a jsou v nich zahrnuty všechny povinné příplatky, které se hradí předem. Informace o dalších možných příplatcích hrazených předem a případných ostatních příplatcích hrazených na místě jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů. Zájezdy nabízíme za mimořádné ceny nebo k nim navíc poskytujeme slevy, popř. dárky. Děkujeme za vaši přízeň!

27.10.2015

Svatá země

Svatá země

Fotografie z Izraele a Palestiny

autor: Stanislav Rauer

 

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat!


 

Tel.: +420 731 604 770 │ E-mail: info(zavináč)poutnizajezdy.cz │ www.poutnizajezdy.cz

Doporučujeme vám zájezdy do Izraele. Můžete si také vybrat z široké nabídky poutních zájezdů do Lurd, Fatimy, Santiaga de Compostela, Říma, Guadalupe a na další poutní místa.

© Design, redakční systém: Webdesignum 2011-2016 | Doporučujeme: Svatá země | Simeon.cz | TV-MIS | Revue Theofil | Tiskárna Grantis | Poutní knihy | Poutnictví.cz |
Náš blog o cestování

Nahoru Poutní zájezdy na Facebooku Poutní zájezdy na Instagramu RSS