Na vyžádání letenek
20.08.2019 – 27.08.2019, cena: 24.750,- Kč

Zájezd do Běloruska 20. 8. - 27. 8. 2019

Štítky: Bělorusko

Zájezd do Běloruska 20. 8. - 27. 8. 2019
 

Místa aktuálně na vyžádání letenek.

K zájezdu od nás navíc obdržíte slevu 170,- Kč/osoba.

Na zájezd se po splnění podmínek vztahuje také věrnostní sleva 600,- Kč/osoba.

Vydejte se s námi na letecký zájezd do Běloruska s bohatým programem! Prozkoumejte historická města, kostely, hrady a zámky, vraťte se do starých časů a projeďte se historickou bryčkou, ochutnejte místní speciality, poznejte přírodní krásy v národní rezervaci...

Cena: 24.750,- Kč

V ceně je zahrnuto:

 • Letenka Vídeň - Minsk - Vídeň
 • Odborný průvodce - kněz
 • Transfery během programu v Bělorusku
 • 7x hotelové *** ubytování se snídaní, 6x oběd, 1x večeře
 • Vstupy během programu
 • Místní průvodce
 • Servisní poplatky

V ceně není zahrnuto:

 • Obslužné, které činí 40,- EUR (platí se průvodci)
 • Návštěva památek a míst, která nejsou uvedena v programu
 • Jednolůžkový pokoj 2.920,- Kč

Možné příplatky (doporučujeme):

 • Pojištění léčebných výloh v zahraničí 200,- Kč
 • Pojištění storna zájezdu: pojistné krytí do výše 80 % storno poplatku 420,- Kč
 • Transfer z Bratislavy na letiště Vídeň a zpět 400,- Kč

Program zájezdu:

1. den: Odlet do Minsku v odpoledních hodinách. Po příletu transfer na hotel. Jako dárek dostanete informační leták a mapu Minsku. Večeře, ubytování.

2. den: Snídaně formou bufetu. Prohlídka Minsku (4 hodiny). Během exkurze se dozvíte o minulosti a současnosti města. O Polotském knížectví, Litevském velkovévodství, Polsko-litevské unii, Ruské říši, Běloruské sovětské socialistické republice a Běloruské republice - to je cesta, po které procházel Minsk během své historie. Uvidíte nejhodnotnější architektonické památky města: pravoslavná katedrála, katolické kostely ze XVII.-XVIII. století; kostel sv. Petra a Pavla z počátku XVII. století a "Červený" kostel, nejstarší ulice Nemiga, která začíná od hradu Minsk v malebném Horním městě. Historické centrum Minsku - Horní město - přitahuje návštěvníky svou jedinečnou historickou atmosférou, kterou dýchají staré budovy a úzké uličky, kde se nacházejí muzea, kavárny a restaurace, butiky a sochy. Před očima se vám rozprostřou vynikající architektonické komplexy hlavních náměstí a bulvárů, monumentální konstruktivistické veřejné budovy, parky a zahrady, vzpomenete si na tragédii občanů během druhé světové války; moderní Minsk z XX.-XXI. století - i tyto body budou zařazeny v programu. Procházka po předměstí Trinity, kde uvidíte různá muzea, kavárny, taverny a obchody se suvenýry. Po obědě přesun do Muzea lidových řemesel v Dudutki. Je to opravdu skvělý výlet: poučení v kombinaci s dobrodružstvím - ochutnávka "samogonu" (domácího alkoholického nápoje), jízda na koních, jídlo a pití v mlýně... Skanzen "Dudutki" byl vytvořen v roce 1995 s artefakty lidových řemesel a dílen 19. století. Je jedním z nejnavštěvovanějších muzeí v Bělorusku. Zde uvidíte jediný funkční mlýn v Bělorusku, keramickou a kovářskou dílnu z 19. století, truhlářské dílny, pekárnu a výstavu veteránů... Kromě toho je tu výběh pro pštrosy, divočáky a jiná zvířata a ptáky.

Budete si vychutnávat jízdu v bryčce, odpočinek na louce, procítíte atmosféru starých časů. V průběhu návštěvy budete mít možnost degustace:.

- v blízkosti pálenice ("samogón", chléb, nakládanou zeleninu, med)

- v pekárně (čerstvý chléb, sýr, máslo, bylinkový čaj)

- v mlýně (farmářský chléb se slaninou)

Zde si můžete zakoupit nádherné suvenýry a udělat nádherné fotografie. Návrat do Minsku. Osobní volno, ubytování

3. den: Snídaně formou bufetu. Přesun do Mir a Nesvizh. Majestátní hrad MIR (www.mirzamak.by), postavený v 16. století, nádherný architektonický vzhled, mohutné stěny a věže, barevné nádvoří zanechávají trvalý dojem, který doplní expozice muzea uvnitř zámku. Procítíte atmosféru života na zámku, ať už v suterénu, kde se uchovávaly potraviny nebo v zahradě, ale zejména v interiérech v luxusním rokokovém stylu... V areálu se nachází také kaple rodiny Svyatopolk-Mirški ve stylu plaménkové gotika. Historická část města Mir - kde Bělorusové, Poláci, židé, cikáni a Tatari žili spolu dlouhou dobu, si uchovává atmosféru původního městečka... Harmonické tržní náměstí lemuje ortodoxní a katolický chrám, synagoga, yeshiva, domy řemeslníků a obchodníků. Oběd v restauraci. Následuje cesta do Nesvizh - v minulosti sídelní místo rodu Radziwilovců. Na tržišti tohoto malebného města uvidíte radnici, nákupní pasáže, domy řemeslníků, v blízkosti se nachází Slutsku brána (XVII st.). Budeme mít výhled na park a palácový komplex z XVI.-XVII. století, který navrhl italský architekt Giovanni Maria Bernardoni na rozkaz Nickolaya Christoph Radziwill "Sirotka". Velkolepý hrad sestává z několika budov, obklopených vodními příkopy. Prolínají se v něm prvky renesance, baroka a klasicismu. Prohlídka palácového muzea s působivým interiérem, mnoha památkami, velkými sály, obývacími pokoji, hospodářskými prostorami a přilehlými malebnými parky. Farní kostel ze 16. stol. je první barokní stavba ve východní Evropě, jeden z nejcennějších kostelů v Bělorusku. Má nádherné fresky. Dozvíte se zde o historii nejsilnější rodiny Litevského velkovévodství a polsko-litevské unie - rodiny Radziwillovců, která ovlivnila kulturní dědictví Běloruska a Evropy. Přesun do Grodna. Večeře, ubytování.

4. den: Snídaně formou bufetu. Prohlídka Grodna. Je to jediné město v Bělorusku, které má statut pomníku architektury a urbanismu. Vedoucí úlohu v jeho historicko-kulturním dědictví hrají pozoruhodné architektonické komplexy různých epoch a stylů. Budovy architektonické školy Grodno z 12. stol. se nacházejí vedle budov modernismu a konstruktivismu 20. stol. a doplňuje jejich architektura gotická, renesanční, barokní, klasicistní... Dodnes se zachovaly budovy několika klášterů, jakož i šlechtické paláce. Návštěva Muzea dějin náboženství. Během prohlídky se dozvíte mnoho informací o životě a díle Antoniho Tyzenhausa, šlechtice a reformátora, který dal vybudovat předměstí Grodna. Oběd v restauraci, následně prohlídka zámku Grodno, který se nachází na břehu řeky Neman. V blízkosti se nachází jeden z nejstarších kostelů Běloruska - kolozhský ortodoxní kostel sv. Borise a sv. Gleba z 12. stol. Královský gotický hrad byl postaven v Grody během vlády Vytautase. Na konci 12. stol. ho král Štefan Báthory přestavěl na renesanční zámek, který sehrál významnou roli v dějinách státu. V blízkosti se nachází nový zámek z 18. stol., Kde se konaly dramatické události druhého dělení Polska tzv. "Silent sejm". Osobní volno, ubytování

5. den: Snídaně formou bufetu. Odjezd do národní rezervace Bialowiežský prales (UNESCO), kde uvidíte bohatý rostlinný život a úžasnou krajinu. Zde roste nejvyšší jedle v Evropě a žijí zde silní zubři a velké množství jiných živočišných druhů. S tímto místem se spojuje množství slavných lidí - bratři Tyszkiewicz a Tyzenhaus, Napoleon a Mikuláš II... Navštívíme muzeum přírody se svými úžasnými výstavami, ESTATE FATHER FROST s mnoha budovami, mlýnem a dalšími překvapeními... Nachází se hluboko v lese Bialowieza, kde jsou krmelce pro zubry. Navštívíte výběhy se zvířaty a pak budete mít volný čas na fotografování nebo na nákup suvenýrů ze dřeva, hlíny nebo slámy. Oběd během programu, pokračování do Brestu, ubytování.

6.den: Snídaně formou bufetu. Prohlídka starého města Brest, ležícího blízko polských hranic. První písemná zmínka je již z roku 1019. Město má dlouhou a bohatou historii: Je známo tím, že zde byla v roce 1596 uzavřena Brestská unie o sjednocení římskokatolické církve a východní pravoslavné církve; žilo zde mnoho významných lidí. V roce 1915, během první světové války, bylo město vypáleno ustupujícími ruskými jednotkami. Dne 3. března 1918 byla ve městě podepsána mírová smlouva mezi Sovětským Ruskem a Německem, známá jako brest-litevský mír. V roce 1921 byl Brest připojen k Polské republice, v roce 1939 se stal součástí SSSR. Uvidíte kulturní dědictví tohoto města, jeho staré a moderní památky a chrámy, projdete se po hlavní ulici. Navštívíme Brestskou pevnost. Známá se stala zejména tvrdošíjnou obranou v průběhu operace Barbarossa, trvající od 22. do 30. června 1941. Některé osamocené skupiny sovětských vojáků odmítajících se vzdát v pevnosti přebývali až do srpna. Za projevenou odvahu a houževnatost byl pevnosti 8. května 1965 udělen titul hrdinská pevnost. V současnosti je pevnost památníkem druhé světové války. Po obědě přesun do Minsku, osobní volno, ubytování.

7. den: Snídaně formou bufetu. Návštěva Sula Parku - interaktivní muzeum historie. Impozantní komplex byl vybudován na bývalém pozemku rodiny Lensky. Okouzlí vás nádherná příroda a starobylé budovy. Stanete se přímým účastníkem událostí. Přivítají vás jezdci na koních, budete se podílet na stavbě hradu, navštívíte zbrojnici a slavnostní halu, budete poslouchat nádhernou hudbu, kterou hrají hudebníci na nástrojích z 18. století a také se budete učit různé tance. Ochutnáte běloruské alkoholické nápoje a kulinářské speciality. Muzeum zve do světa, ve kterém mizí hranice mezi hmotným a duchovním bohatstvím, kde máte příležitost znovu se vrátit do minulosti. Uděláte si fotografie na nábřeží řeky Sula a vychutnáte si oběd v restauraci. Navštívíte typickou běloruskou vesnici Rubezhevichi. Starý obchod s bylinkami je stále otevřený, mnoho místních obyvatel si zde kupuje léčivé bylinky. Zachoval se starodávný židovský hřbitov, který byl rekonstruován i díky pomoci studentů USA. Katolický kostel sv. Josefa vás okouzlí nádhernou siluetou a také orgánovou hudbou. Návrat do hotelu v Minsku.

8. den: Snídaně formou bufetu. Dopoledne osobní volno, možnost nákupů. Odjezd na letiště ve 13:30, odlet do Vídně. Po příletu transfer do Bratislavy.

V Běloruské republice je 619 katolických farností, které jsou sjednoceny ve 4 diecézích. Římskokatolická společenství mají 451 kostelů, 35 je ve výstavbě. V katolických farnostech v Běloruské republice pracuje 407 kněží, z toho 168 cizinců (včetně 161 kněží z Polské republiky). Právě Běloruská řeckokatolická církev se považuje tak jako její sesterská Ukrajinská řeckokatolická církev, za přímou dědičku Brestské unie - církevní dohody, kterou ruténská (ukrajinsko-běloruská) hierarchie Kyjevské metropole v Polsko-litevském státě v roce 1596 obnovila jednotu s Římskou církví. Podle historika Anatola Tarase v roce 1795 řeckokatolíci představovali 80 % obyvatelstva na běloruském území.

Všechny zájezdy nabízíme za stejné ceny jako CK. Ceny v Kč vždy schvaluje CK a jsou v nich zahrnuty všechny povinné příplatky, které se hradí předem. Informace o dalších možných příplatcích hrazených předem a případných ostatních příplatcích hrazených na místě jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů. K zájezdům navíc poskytujeme slevy, popř. dárky. Děkujeme za vaši přízeň!

Přihláška
Na uvedenou e-mailovou adresu Vám bude zaslána cestovní smlouva a další nezbytné informace k přihlášení na zájezd. Nemáte-li možnost si smlouvu vytisknout, uveďte prosím tuto skutečnost do kolonky „Další informace“. Smlouva Vám bude následně zaslána poštou.

Pokud uplatňujete věrnostní bonus poskytovaný CK, uveďte prosím do kolonky "Další informace" také Vaše rodné číslo, resp. rodná čísla.


Zásady ochrany osobních údajů, 96 kB

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat!


 

Tel.: +420 731 604 770 │ E-mail: info@poutnizajezdy.cz │ www.poutnizajezdy.cz

Doporučujeme vám zájezdy do Izraele. Můžete si také vybrat z široké nabídky poutních zájezdů do Lurd, Fatimy, Santiaga de Compostela, Říma a na další místa.

© Design, redakční systém: Webdesignum 2011-2016 | Partnerské weby: Svatá země | Simeon.cz | TV-MIS | Tiskárna Grantis |

NAVRCHOLU.cz

Nahoru Poutní zájezdy na Facebooku Poutní zájezdy na Instagramu RSS