Slevová akce!
05.08.2021 – 09.08.2021, cena: 7.430,- Kč

Zájezd do Běloruska a Polska 5. 8. - 9. 8. 2021

Štítky: Bělorusko Polsko

Novinka
Zájezd do Běloruska a Polska 5. 8. - 9. 8. 2021
 

Max. do 15. 5. 2021 od nás navíc obdržíte slevu 220,- Kč/osoba!

Na zájezd se po splnění podmínek vztahuje také věrnostní sleva 220,- Kč!

Vydejte se s námi na novinkový zájezd do Běloruska a Polska s bohatým programem! Navštivte historická města, významná poutní místa a kostely, putujte po stopách sv. Jana Pavla II., sv. Faustýny Kowalské a sv. Maxmiliána Kolbeho... To vše za super cenu!

Cena: 7.430,- Kč,- Kč

V ceně je zahrnuto: 4x ubytování s polopenzí, vízová podpora pro vstup do Běloruska, doprava klimatizovaným autobusem během celého pobytu, průvodce - kněz

V ceně není zahrnuto: vstupy, sedadlo v přední části autobusu 410,- Kč, obslužné 15,- EUR (platí se na místě přímo průvodci)

Možné příplatky (doporučujeme): komplexní cestovní pojištění 340,- Kč

Program zájezdu:

1. den: Ráno odjezd skupiny z Bratislavy, možnost nástupu v Žilině, přesun do Polska. Návštěva centra apoštolátu Božího milosrdenství Lagiewniki. Zde v klášteře Matky Božího milosrdenství žila ve 30. letech 20. století sv. Faustýna, jejímž prostřednictvím se svět seznámil s odkazem Ježíše Krista o Božím milosrdenství. Mše sv., osobní modlitby v klášterní kapli, kde je milostivý obraz a hrob sv. Faustýny. Odjezd na ubytování, večeře

2. den: Návštěva historického centra univerzitního města Lublin. Nejdůležitější církevní památkou je zde katedrála sv. Jana Křtitele. Nádherný barokní dřevěný oltář zdobí zlaté sochy světců. Poutníci zde uctívají vzácný obraz Panny Marie plačící, který v roce 1949 ronil krvavé slzy. Nejznámější osobností spojenou s katolickou univerzitou v Lublinu je Karol Wojtyła. Působil zde jako vedoucí oddělení etiky a dlouholetý profesor. 17. června 1983 mu byl udělen již jako papeži Janu Pavlu II. doktorát honoris causa. Papež Jan Pavel II. navštívil Lublin 9. 6. 1987, předtím se zastavil i v bývalém koncentračním táboře Majdanek, který byl téměř přímou součástí Lublinu. Nacisté před jeho obsazením Rusy nestihli zahladit všechny stopy, a tak zůstala větší část zachována a přináší svědectví o zvěrstvech, které zde byly páchané. Po prohlídce přesun do Běloruska, návštěva města Brest, ležícího blízko polských hranic. První písemná zmínka je již z roku 1019. Město má dlouhou a bohatou historii, žilo zde mnoho významných osobností. V roce 1915, během první světové války, bylo město vypáleno ustupujícími ruskými jednotkami. Dne 3. března 1918 byla ve městě podepsána mírová smlouva mezi Sovětským Ruskem a Německem, známá jako brest-litevský mír. V roce 1921 byl Brest připojen k Polské republice, v roce 1939 se stal součástí SSSR. Večeře, ubytování.

3. den: Navštívíme Brestskou pevnost (archeologické místo vzniku Berestye). Známá se stala zejména tvrdošíjnou obranou v průběhu operace Barbarossa, trvající od 22. do 30. června 1941. Některé osamocené skupiny sovětských vojáků odmítajících se vzdát v pevnosti přebývali až do srpna. Za projevenou odvahu a houževnatost byl pevnosti 8. května 1965 udělen titul hrdinská pevnost. V současnosti je pevnost památníkem druhé světové války. V areálu se nachází pravoslavný chrám a čtyři památníky - monumenty pevnosti. Návštěva katolického kostela Povýšení svatého Kříže. Je další perlou mezi běloruskými chrámy. Byl vysvěcen v roce 1856 a sloužil jako chrám až do roku 1948, v letech 1950-1957 byl převedný na regionální muzeum, počátkem 90. let byl vrácen katolíkům. Je tu pomník papeže sv. Jana Pavla II. Pokladem chrámu je zázračná ikona Matky Boží ze XVII. století. Díky výborné akustice se zde často konají varhanní koncerty. Procházka po známé Gogolově a Sovětské ulici. Přesun do města Kobryn. Město bylo součástí Litevského velkoknížectví, mělo dřevěné hradby a v roce 1497 zde byl postaven klášter. Představovalo významné tržní centrum. K stavebním památkám patří chrám sv. Mikuláše, zámeček, katedrála Alexandra Něvského a chrám sv. Petra a Pavla. V roce 1596 v dnešním ženském klášteře byla podepsána důležitá dohoda, na jejímž základě pravoslavní kněží a věřící začali uznávat římského biskupa jako hlavu církve, ale liturgii si zachovali = řecko-katolická církev. Přesun do Grodna. Je to jediné město v Bělorusku, které má statut pomníku architektury a urbanismu. Vedoucí úlohu v jeho historicko-kulturním dědictví hrají pozoruhodné architektonické komplexy různých epoch a stylů. Budovy architektonické školy Grodno z 12. století se nacházejí vedle budov modernismu a konstruktivismu 20. století a doplňuje je architektura gotická, renesanční, barokní, klasicistní ... Dodnes se zachovaly budovy několika klášterů, i šlechtické paláce.

4. den: Návštěva zámku na břehu řeky Neman. Královský gotický hrad byl postaven v Grodně během vlády Vytautase. Na konci 12. stol. ho král Štefan Báthory přestavěl na renesanční zámek, který sehrál významnou roli v dějinách státu. V blízkosti se nachází nový zámek z 18. století, kde se konaly dramatické události druhého dělení Polska tzv. "Silent sejm". Nedaleko se nachází jeden z nejstarších kostelů Běloruska - kolozhský ortodoxní kostel sv. Borise a sv. Gleba z 12. stol, katolická katedrála sv. Františka Xaverského. Stavba začala v roce 1687, barokní stavba byla dokončena a vysvěcena v roce 1705. Klášter byl zrušen v roce 1773 a kostel se stal farním. Navštívíme i františkánský kostel Nalezení Sv. Kříže, kde v letech 1922 až 1927 působil sv. Maxmilián Kolbe. Dodnes se zachovala zpovědnice, ve které zpovídal. Jeho přičiněním se zde tisknul měsíčník "Rytíř Neposkvrněné" v nákladu až 40000 výtisků. Zachovala se i budova požární zbrojnice a synagoga. Přesun do Bialystoku. Večeře, ubytování.

5. den: Bialystok - sanktuárium Božího milosrdenství bylo postaveno v roce 1984. V roce 1988 zde byly uloženy ostatky bl. Michala Sopočka, zpovědníka sv. Faustiny (zemřel v Bialystoku v r. 1975), který se velmi zasloužil o rozšíření úcty k Božímu milosrdenství. V 70. letech minulého století zde v kapli Ostrobramské Matky Božího milosrdenství byla uložena kopie vzácného vilniuského originálu. Ikonu posvětil tehdejší kardinál Karol Wojtyla. Odjezd na Slovensko.

Program je spojen s každodenní mší.

Všechny zájezdy nabízíme za stejné ceny jako CK. Ceny v Kč vždy schvaluje CK a jsou v nich zahrnuty všechny povinné příplatky, které se hradí předem. Informace o dalších možných příplatcích hrazených předem a případných ostatních příplatcích hrazených na místě jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů. K zájezdům navíc poskytujeme slevy, popř. dárky. Děkujeme za vaši přízeň!

Přihláška
Na uvedenou e-mailovou adresu Vám bude zaslána cestovní smlouva a další nezbytné informace k přihlášení na zájezd. Nemáte-li možnost si smlouvu vytisknout, uveďte prosím tuto skutečnost do kolonky „Další informace“. Smlouva Vám bude následně zaslána poštou.

Pokud uplatňujete věrnostní bonus poskytovaný CK, uveďte prosím do kolonky "Další informace" také Vaše rodné číslo, resp. rodná čísla.


Zásady ochrany osobních údajů, 96 kB

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat!


 

Tel.: +420 731 604 770 │ E-mail: info@poutnizajezdy.cz │ www.poutnizajezdy.cz

Doporučujeme vám zájezdy do Izraele. Můžete si také vybrat z široké nabídky poutních zájezdů do Lurd, Fatimy, Santiaga de Compostela, Říma, Guadalupe a na další poutní místa.

© Design, redakční systém: Webdesignum 2011-2016 | Partnerské weby: Svatá země | Simeon.cz | TV-MIS | Revue Theofil | Tiskárna Grantis | Poutní knihy | Náš blog o cestování

Nahoru Poutní zájezdy na Facebooku Poutní zájezdy na Instagramu RSS