20.06.2020 – 26.06.2020, cena: 12.460,- Kč

Zájezd do Běloruska s návštěvou Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska 20. 6. - 26. 6. 2020

Štítky: Bělorusko Estonsko Litva Lotyšsko Polsko

Novinka
Zájezd do Běloruska s návštěvou Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska 20. 6. - 26. 6. 2020
 

K zájezdu od nás navíc obdržíte slevu 90,- Kč/osoba.

Na zájezd se po splnění podmínek vztahuje také věrnostní sleva 240,- Kč/osoba.

Vydejte se s námi na novinkový zájezd kombinovanou doprovavou (letecky a autobusem) do Běloruska a Pobaltských republik s bohatým programem! Navštivte hlavní a historická města, významná poutní místa a kostely, putujte po stopách sv. Jana Pavla II., sv. Faustýny Kowalské a sv. Maxmiliána Kolbeho... To vše za velmi příznivou cenu!

Cena: 12.460,- Kč

V ceně je zahrnuto: mezinárodní letenka Vídeň - Tallin, 6x ubytování se snídaní, vízová podpora pro vstup do Běloruska, doprava klimatizovaným autobusem během celého pobytu, průvodce - kněz, servisní poplatky, 5x večeře

V ceně není zahrnuto: vstupy, sedadlo v přední části autobusu 400,- Kč, obslužné 15,- EUR (platí se na místě přímo průvodci)

Možné příplatky (doporučujeme): komplexní cestovní pojištění 370,- Kč, transfer z Bratislavy na letiště Vídeň 210,- Kč

Program zájezdu:

1. den: Ráno setkání skupiny v Bratislavě asi v 5:00 hodin, transfer na letiště do Vídně, odlet do estonského Tallinu (UNESCO), prohlídka historického centra, které je obehnáno dodnes zachovanými městskými hradbami. Nad starým městem se tyčí pevnost Toompea, založená německými rytíři. Návštěva ruské a evangelické katedrály a kostela svatého Ducha. Večeře, ubytování.

2. den: Překročení hranic do Lotyšska, prohlídka hlavního města Riga (UNESCO), největšího a nejlidnatějšího města Pobaltských států. Bylo založeno v roce 1201 německými křižáky. Reformace zde byla velmi krutá, proto je interiér kostelů velmi chudý. Návštěva katedrály (románská luteránská, monumentální katedrála). Římskokatolická katedrála sv. Jakuba. Prašná věž, zachovalá část opevnění ze 14. století. Večeře, ubytování

3. den: Přesun do Litvy, návštěva Siauliai, kde je Hill of Crosses - Vrch křížů. Tyto kříže lidé postavili na památku obětí polského listopadového povstání z roku 1831. Tento vrch navštívil i Svatý otec Jan Pavel II. v roce 1993. Od roku 2001 zde sídlí francouzský klášter. Následně návštěva hlavního města Vilnius. Zde působila sestra Faustýna Kowalská, kterou papež sv. Jan Pavel II. 30. 4. 2000 prohlásil za svatou. Katolická katedrála sv. Stanislava a Vladislava s kaplí sv. Casimira. Prohlídka města, dominikánský kostel, kde je originální kresba obrazu Božího milosrdenství, kaple Panny Marie v Ostré Bramě, kde byl posvěcen obraz Božího milosrdenství. Večeře, ubytování.

4. den: Vstup do Běloruska, návštěva města Grodno. Je to jediné město v Bělorusku, které má statut pomníku architektury a urbanismu. Vedoucí úlohu v jeho historicko-kulturním dědictví hrají pozoruhodné architektonické komplexy různých epoch a stylů. Budovy architektonické školy Grodno z 12. století se nacházejí vedle budov modernismu a konstruktivismu 20. století a doplňuje jich architektura gotická, renesanční, barokní, klasicistní... Dodnes se zachovaly budovy několika klášterů, i šlechtické paláce. Návštěva zámku na břehu řeky Neman. Královský gotický hrad byl postaven v Grodě během vlády Vytautase. Na konci 12. století ho král Štefan Báthory přestavěl na renesanční zámek, který sehrál významnou roli v dějinách státu. V blízkosti se nachází nový zámek z 18. století, kde se konaly dramatické události druhého dělení Polska tzv. "Silent sejm". Nedaleko se nachází jeden z nejstarších kostelů Běloruska - kolozhský ortodoxní kostel sv. Borise a sv. Gleba z 12. stol, katolická katedrála sv. Františka Xaverského. Stavba začala v roce 1687, barokní stavba byla dokončena a vysvěcena v roce 1705. Klášter byl zrušen v roce 1773 a kostel se stal farním. Navštívíme i františkánský kostel Nalezení Sv. Kříže, kde v letech 1922 až 1927 působil sv. Maxmilián Kolbe. Dodnes se zachovala zpovědnice, ve které zpovídal. Jeho přičiněním se zde tisknul měsíčník "Rytíř Neposkvrněné" v nákladu až 40000 výtisků. Zachovala se i budova požární zbrojnice a synagoga. Večeře, ubytování.

5. den: Návštěva města Kobryn. Město bylo součástí Litevského velkoknížectví, mělo dřevěné hradby a v roce 1497 zde byl postaven klášter. Představovalo významné tržní centrum. K stavebním památkám patří chrám sv. Mikuláše, zámeček, katedrála Alexandra Něvského a chrám sv. Petra a Pavla. V roce 1596 v dnešním ženském klášteře byla podepsána důležitá dohoda, na jejímž základě pravoslavní kněží a věřící začali uznávat římského biskupa jako hlavu církve, ale liturgii si zachovali = řecko-katolická církev. Odjezd do města Brest, ležícího blízko polských hranic. První písemná zmínka je již z roku 1019. Město má dlouhou a bohatou historii, žilo zde mnoho významných osobností. V roce 1915, během první světové války, bylo město vypáleno ustupujícími ruskými jednotkami. Dne 3. března 1918 byla ve městě podepsána mírová smlouva mezi Sovětským Ruskem a Německem, známá jako brest-litevský mír. V roce 1921 byl Brest připojen k Polské republice, v roce 1939 se stal součástí SSSR. Uvidíte kulturní dědictví tohoto města, jeho staré a moderní památky a chrámy. Navštívíme Brestskou pevnost (archeologické místo vzniku Berestye). Známá se stala zejména tvrdošíjná obranou v průběhu operace Barbarossa, trvající od 22. do 30. června 1941. Některé osamocené skupiny sovětských vojáků odmítajících se vzdát v pevnosti přebývali až do srpna. Za projevenou odvahu a houževnatost byl pevnosti 8. května 1965 udělen titul hrdinská pevnost. V současnosti je pevnost památníkem druhé světové války. V areálu se nachází pravoslavný chrám a čtyři památníky - monumenty pevnosti. Návštěva katolického kostela Povýšení svatého Kříže. Je další perlou mezi běloruskými chrámy. Byl vysvěcen v roce 1856 a sloužil jako chrám až do roku 1948, v letech 1950-1957 byl převedný na regionální muzeum, počátkem 90. let byl vrácen katolíkům. Je tu pomník papeže sv. Jana Pavla II. Pokladem chrámu je zázračná ikona Matky Boží ze XVII. století. Díky výborné akustice se zde často konají varhanní koncerty. Procházka po známé Gogolově a Sovětské ulici.

6. den: Přesun do Polska, návštěva historického centra univerzitního města Lublin. Nejdůležitější církevní památkou je katerdála sv. Jana Křtitele. Nádherný barokní dřevěný oltář zdobí zlaté sochy světců. Poutníci zde uctívají vzácný obraz Panny Marie plačící, který v roce 1949 ronil krvavé slzy. Nejznámější osobností spojenou s katolickou univerzitou v Lublinu je Karol Karol Wojtyła. Působil zde jako vedoucí oddělení etiky a dlouholetý profesor. 17. června 1983 mu byl udělen již jako papeži Janu Pavlu II. doktorát honoris causa. Papež Jan Pavel II. navštívil Lublin 9. 6. 1987, předtím se zastavil v bývalém koncentračním táboře Majdanek, který byl téměř přímou součástí Lublinu. Nacisté před jeho obsazením Rusy nestihli zahladit všechny stopy, a tak zůstala větší část zachována a přináší svědectví o zvěrstvech, které zde byly páchané. Po prohlídce večeře, ubytování.

7. den: Návštěva centra apoštolátu Božího milosrdenství Lagiewniki. Tady v klášteře Matky Božího milosrdenství žila v třicátých letech 20. století sv. Faustyna, jejímž prostřednictvím se svět seznámil s odkazem Ježíše Krista o Božím milosrdenství. Mše sv., osobní modlitby v klášterní kapli, kde je milostivý obraz a hrob sv. Faustyny. Odjezd na Slovensko. Možnost výstupu v Žilině, předpokládaný příjezd do Bratislavy v pozdějších večerních hodinách

Program je spojen s každodenní mší.

Všechny zájezdy nabízíme za stejné ceny jako CK. Ceny v Kč vždy schvaluje CK a jsou v nich zahrnuty všechny povinné příplatky, které se hradí předem. Informace o dalších možných příplatcích hrazených předem a případných ostatních příplatcích hrazených na místě jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů. K zájezdům navíc poskytujeme slevy, popř. dárky. Děkujeme za vaši přízeň!

Přihláška
Na uvedenou e-mailovou adresu Vám bude zaslána cestovní smlouva a další nezbytné informace k přihlášení na zájezd. Nemáte-li možnost si smlouvu vytisknout, uveďte prosím tuto skutečnost do kolonky „Další informace“. Smlouva Vám bude následně zaslána poštou.

Pokud uplatňujete věrnostní bonus poskytovaný CK, uveďte prosím do kolonky "Další informace" také Vaše rodné číslo, resp. rodná čísla.


Zásady ochrany osobních údajů, 96 kB

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat!


 

Tel.: +420 731 604 770 │ E-mail: info@poutnizajezdy.cz │ www.poutnizajezdy.cz

Doporučujeme vám zájezdy do Izraele. Můžete si také vybrat z široké nabídky poutních zájezdů do Lurd, Fatimy, Santiaga de Compostela, Říma a na další místa.

© Design, redakční systém: Webdesignum 2011-2016 | Partnerské weby: Svatá země | Simeon.cz | TV-MIS | Tiskárna Grantis |

NAVRCHOLU.cz

Nahoru Poutní zájezdy na Facebooku Poutní zájezdy na Instagramu RSS