Novinka
04.05.2023 – 14.05.2023, cena: 46.280 Kč

Zájezd do Jordánska, Sýrie a Libanonu 4. 5. - 14. 5. 2023

Štítky: Jordánsko Libanon Sýrie

Zájezd do Jordánska, Sýrie a Libanonu 4. 5. - 14. 5. 2023
 

K zájezdu od nás navíc obdržíte slevu 200 Kč/osoba.

Opět v nabídce! Novinkový zájezd do zemí s nesmírně bohatou historií a množstvím překrásných křesťanských míst. Jsou jimi Jordánsko, Sýrie a Libanon. V doprovodu zkušeného průvodce a znalce těchto zemí Mons. Dr. Jána Majerníka.

Termín: 4. 5. - 14. 5. 2023


Cena: 46.280 Kč


V ceně je zahrnuto: letenka Vídeň - Ammán přímá linka, Bejrút - Vídeň, přes Frankfurt, servisní (letištní) poplatky, 10x ubytování ***/**** ve 2-3 lůžkových pokojích se soc. zařízením, 9x polopenze, 1x oběd v Petře, doprava klimatizovaným autobusem po trase, místní průvodce, odborný průvodce - kněz, vstupy podle programu

V ceně není zahrnuto: obslužné, které představuje částku 100 EUR (platí se přímo průvodci), víza do Sýrie 60 EUR (platí se v hotovosti na místě na hranicích), výstupní pohraniční poplatky Jordánsko a Sýrie, vstupy mimo program, jednolůžkový pokoj - příplatek v ceně 7.800 Kč - na vyžádání nebo pokud klienta nelze doubytovat

Možné příplatky (doporučujeme): transfer z Bratislavy na letiště Vídeň a zpět 520 Kč, pojištění Pandemic včetně storna zájezdu s pojistným krytím do výše 80 % storno poplatku a onemocnění na Covid-19 v ceně 1.800 Kč

Program zájezdu:

1. den: Setkání skupiny v Bratislavě odpoledne. Transfer do Vídně, odlet do Ammánu v Jordánsku. Po příletu transfer na hotel, ubytování.

2. den: Návštěva místa křtu Ježíše Krista v řece Jordán. Odjezd do Madaby - mozaiková mapa zhotovená v byzantském období zobrazuje tehdejší Jeruzalém s jeho významnými stavbami. Prohlídka dílny na mozaiky. Přesun na horu Nebo - podle tradice místo smrti Mojžíše. Návrat do Ammánu, večeře, ubytování.

3. den: Návštěva Petry, někdejšího hlavního města Nabatejské říše, vytesaného do skály (Římská provincie Arabie, kde pobýval sv. Pavel podle Gal 1.17). Od roku 1985 zařazena na seznam UNESCO. Z architektonického i geologického pohledu se jedná o unikát. Do rozlehlého komplexu vede kaňon, následně ohromí pohled na esteticky dokonalou „Pokladnu“ a také amfiteátr. Oběd v místní restauraci během programu. Návrat do Ammánu, večeře, ubytování.

4. den: Návštěva Jerash - prohlídka významného antického římského města. Odjezd do Sýrie, po překročení hranice návštěva Bosry (UNESCO), někdejší opěrný bod Nabatejců a římská kolonie. Římský amfiteátr je dodnes mimořádně působivý. Korintské hlavice svědčí o velkém architektonickém umění. K antickým památkám patří sloupořadí a několik bran, jako například monumentální Nabatejská brána. Staré město se nazývá také „černé“, jelikož stavby jsou postaveny z bazaltu, který převládá v okolní vulkanické krajině. Přesun do hlavního města Sýrie Damašek, večeře, ubytování.

5. den: Po snídani návštěva Saidnaya – moderní město, nejvýznamnější budova – konvent Panny Marie ze Saidnaya patří řecké ortodoxní církvi. V kostele se nachází ikona Panny Marie, kterou namaloval sv. Lukáš. Návrat do Damašku. Biblické město - nedaleko dnešního Damašku je místo, kde Kain zabil Ábela, v této části Sýrie spatřil světlo praotec židů i muslimů, Abraham. Údajný hrob Jana Křtitele v Umajjově mešitě. Dům Hanania, kde se skrýval sv. Pavel. Kostel v Damašské zdi, odkud uprchl sv. Pavel – spuštěn v koši. Večeře, ubytování.

6. den: Po snídani odjezd do Maaloula – pozoruhodné místo, kde se dodnes mluví biblickým jazykem Ježíše Krista - aramejsky. Dva křesťanské kláštery - sv. Tekly a sv. Sergeje. Následně Krak des Chevaliers - největší křižácká pevnost na světě, od roku 2006 na seznamu UNESCO, asi 5 km od libanonských hranic, na cestě z Antiochie do Bejrútu a ke Středozemnímu moři. Byl součástí sítě pevností, kterou vybudovali křižáci na obranu svého panství před muslimy. Hrad hlídal cestu k moři, ale z této základny měli obránci hradu pod kontrolou oblast Homského jezera na východě, čímž mohli kontrolovat rybolov a sledovat muslimská vojska přicházející ze syrského vnitrozemí. Původní pevnost v těchto místech byla vystavěna emirem z Aleppa v roce 1034. Během první křižácké výpravy se jí zmocnil Raimond IV. z Toulouse, ale později ji opustil, aby s ostatními křižáky táhl dál na Jeruzalém. V roce 1144 ji Raimond II., hrabě z Tripolisu, daroval řádu johanitů. Johanité pevnost přestavěli a rozšířili na největší křižáckou pevnost ve Svaté zemi. Přidali vnější zdi tři metry do tloušťky a postavili sedm věží o průměru 8-10 metrů, čímž vytvořili koncentrický hrad. Velmistr řádu žil v jedné z věží, dále bylo v hradě přítomno padesát až šedesát rytířů a až dva tisíce pěších řadových vojáků. Ve 12. století měla pevnost vybudovaný příkop s padacím mostem vedoucí k postranním branám. Mezi vnitřními a vnějšími branami bylo nádvoří vedoucí k vnitřním budovám postaveným v gotickém slohu, jako je shromažďovací hala, kaple, sto dvacet metrů dlouhé skladištní prostory a dvě klenuté kamenné stáje schopné pojmout až tisíc koní. Další skladiště bylo vyhloubeno ve skále pod hradem. Odhaduje se, že johanité by byli schopni odolávat obléhání po dobu až 5 let. Přesun na hotel, večeře, ubytování.

7. den: Po snídani odjezd do Libanonu, přechod Al Qaa. Po překročení hranic návštěva archeologického areálu Baalbek s Jupiterovým, Bakchovým a Venušiným chrámem. Patří k největším chrámovým komplexům, jaké byly na Blízkém východě vybudovány. Následně Chateau Ksara, domovina vinařů - budete zde degustovat místní víno. Přesun na hotel, večeře, ubytování.

8. den: Odjezd do Annaye (Lurdy Blízkého Východu - hrob sv. Šrbela), náboženský program. Nejvíce věřících přichází ke hrobu svatého Šarbela vždy 22. dne v měsíci. Tato pouť souvisí s příběhem jednoho zázračného uzdravení k proslovu svatého Šarbela: V noci 22. ledna 1993 Nuhad Chami, matka 12 dětí, pocítila nutkání modlit se před spaním k Panně Marii a svatému Šarbelovi. Nedávno měla mozkovou příhodu, po které zůstala zpola ochrnutá. Operace byla možná, ale byla velmi riskantní - krční tepny měla téměř ucpané. Když se v tu noc probudila, pokoj naplnilo oslepující světlo, ze kterého vystoupili dva mniši. V jednom z nich poznala svatého Šarbela, který jí řekl: „Přišel jsem provést operaci, které se bojíš.“ Ona si jen pomyslela: „Jak může provést operaci, když nemá ani chirurgické nástroje, ani anestetické prostředky?“ a celá se chvěla od strachu. Za chvíli ucítila na krku řeholníkovy ruce a pronikla ji velká bolest, ale nemohla se bránit ani křičet. Když operace skončila, přiblížil se druhý řeholník, pomohl jí sednout si, upravil polštář a podal sklenici vody. Řekla mu, že má ochrnutý i jazyk a že nemůže pít bez brčka. Řeholník ji ujistil, že už je zdravá a už může sama jíst, pít, chodit i pracovat. Potom oba řeholníci zmizeli v tajemném světle. Nuhad Chami hned vzbudila manžela i děti. Všichni žasli, neboť její uzdravení bylo okamžité a úplné. Na obou stranách krku měla rány zašité chirurgickými nitěmi. Dodnes zůstávají tyto ranky viditelné jako jizvy. Od té doby chodí Nuhad Chami na pouť do Annaye vždy 22. dne v každém měsíci. A vždy ji doprovází tisíce dalších poutníků. Zajímavostí je, že její jizvy na krku v den pouti vždy mírně krvácejí. V muzeu sv. Šarbela se nachází fotografie, kterou zde v 50. letech nafotili zahraniční turisté. Když ji vyvolali, byl na ní mezi nimi i nějaký neznámý muž. Když se ptali nejstarších domácích, kteří Šarbela ještě osobně znali, potvrdili mu, že to je on sám. On v té době byl už dávno mrtvý. Následně zastávka v jednom z nejstarších měst světa Byblos - fénicko-hebrejský přístav Gebal udržoval ve 3. tisíciletí před Kristem obchodní styky s Egyptem. Bývalou slávu Byblu dnes připomínají městské hradby se dvěma vstupními branami, několik chrámů a královské hrobky. V Byblosu vznikla fénická abeceda. Návštěva důležitého poutního místa Harissa, kde je umístěna patnácti tunová bronzová socha Panny Marie, zvaná Libanonská Madona. V těsné blízkosti je moderní katedrála ze skla a betonu. Toto místo navštívil roku 1997 papež sv. Jan Pavel II. Návrat na hotel, večeře, ubytování.

9. den: Po snídani přesun do rodiště sv. Šarbela. Narodil se jako páté dítě nemajetných rodičů Antuna a Brigid Makhlufových, katolíků maronitského ritu. Rodina žila v malé horské vesnici Bekaa Kafra, 140 km severně od Bejrútu. Vydáme se údolím Kadíša, zapsaném na listině UNESCO, s řadou historických klášterů ke slavným cedrovým lesům v blízkosti městečka Bšarré. „Boží cedry“ - v nadmořské výšce kolem 2000 metrů se tyčí přes 400 velikánů, ve věku od 100 do 1000 let. Věk sedmi z nich, tzn. biblických cedrů se odhaduje na 1200-2000 let. Možnost procházky cedrovým lesem. Navštívíme známý klášter der Mar Antonios Kozhaya, nejhonosnější a nejstarší z klášterů v údolí Kadíše. Je zasvěcený sv. Antonínovi opatovi. Byl to egyptský mnich, duchovní otec křesťanského monastistismu (mnišství), žil v letech 251-356. V areálu kláštera navštívíme jeskyni sv. Antonína s mnoha votivními dary věřících a také řetězy přikovanými ke stěnám, muzeum s nejstarším tiskařským lisem na Předním východě. Osobní modlitby v chrámu kláštera. Večeře, ubytování.

10. den: Po snídani navštívíme nejslavnější fénické přístavy. Těžili z obchodu a patřili mezi nejbohatší města blízkého východu. Ve městech byly zachovány četné archeologické nálezy jako hradby, lázně, nekropole, divadlo a podobně. Naše prohlídka začíná ve městě Sidon nebo Saïdy, třetí největší město v Libanonu. Podle knihy Genesis byl Sidon syn Kanaána, vnuk Noeho. Dominantou pobřeží je sidonský mořský hrad. Potom pokračujeme návštěvou Tyru, který je spojen s důležitými fázemi lidstva. Úžasní navigátoři a obchodníci, Féničané, byli pověstní tím, že zrodili velké osobnosti mytologie včetně Cadmose, jemuž se připisuje zavedení abecedy do Řecka a jeho sestry Evropy, která dala jméno evropskému kontinentu. Navštívíme také poutní místo Maghdouche. Prohlídka katedrály s monumentální věží, osobní modlitby v jeskyni, ve které Panna Maria čekala na Ježíše, když kázal v Sidonu. Areál nabízí panoramatický pohled na Sidon. Večeře, ubytování.

11. den: Po snídani panoramatická prohlídka Bejrútu - hlavní a největší město Libanonu, známé je náměstí Nejme, kde leží budova parlamentu i ikonická hodinová věž z roku 1930. Malebný je pohled na dvě skalní formace v moři zvané „Holubí skály“. Uvidíte Beiteddine - palác z 19. stol., který po roce 1840 využívali Osmani jako vládní budovu. Během francouzského mandátu sloužila jako místní administrativní úřad. V roce 1943 byl palác vyhlášen oficiálním letním sídlem prezidenta. Během libanonské občanské války byl těžce poškozen. Části paláce jsou dnes přístupné veřejnosti, zatímco zbytek je stále letním sídlem prezidenta. Odpoledne transfer na letiště, odlet do Vídně (přes Frankfurt). Předpokládaný přílet do Vídně před půlnocí, následně transfer do Bratislavy.

Program je spojen s každodenní mší a duchovním slovem.

Všechny zájezdy nabízíme za stejné ceny jako CK. Ceny v Kč vždy schvaluje CK a jsou v nich zahrnuty všechny povinné příplatky, které se hradí předem. Informace o dalších možných příplatcích hrazených předem a případných ostatních příplatcích hrazených na místě jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů. Zájezdy nabízíme za mimořádné ceny nebo k nim navíc poskytujeme slevy, popř. dárky. Děkujeme za vaši přízeň!

Přihláška
Na uvedenou e-mailovou adresu Vám bude zaslána cestovní smlouva a další nezbytné informace k přihlášení na zájezd.


Zásady ochrany osobních údajů, 96 kB

Spamová ochrana:

Abychom se ujistili, že nejste program pro rozesílání spamu, opište, prosím, do tohoto políčka pět zřetelně zobrazených malých písmen z následujícího obrázku:


Captcha - protispamová ochrana Pokud je pro Vás tento obrázek nečitelný, klikněte na něj. Zobrazí se s jinými písmeny.
15.07.2012

Sýrie

Sýrie

Palmyra, Krak des Chevaliers, Maalula, Damašek, Sednaya, Bosra

autor: VČ

 

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat!


 

Tel.: +420 731 604 770 │ E-mail: info(zavináč)poutnizajezdy.cz │ www.poutnizajezdy.cz

Doporučujeme vám zájezdy do Izraele. Můžete si také vybrat z široké nabídky poutních zájezdů do Lurd, Fatimy, Santiaga de Compostela, Říma, Guadalupe a na další poutní místa.

© Design, redakční systém: Webdesignum 2011-2016 | Doporučujeme: Svatá země | Simeon.cz | TV-MIS | Revue Theofil | Tiskárna Grantis | Poutní knihy | Poutnictví.cz |
Náš blog o cestování

Nahoru Poutní zájezdy na Facebooku Poutní zájezdy na Instagramu RSS