Vyprodáno
28.12.2023, cena: 28.210 Kč

Zájezd do Libanonu - biblická a historická místa a po stopách sv. Šarbela - jaro 2023

Štítky: Libanon

Přidány další termíny
Zájezd do Libanonu - biblická a historická místa a po stopách sv. Šarbela - jaro 2023
 

K zájezdu od nás navíc obdržíte slevu 200 Kč/osoba.

Termíny:

21. 2. - 27. 2. 2023 - vyprodáno

20. 4. - 26. 4. 2023 - vyprodáno

Rozhodněte se pro cestu do Libanonu, podivuhodné země s mnoha biblickými místy. Starodávný Sidon - město, kde zanechal svoje stopy Ježíš Kristus, Maghdouche - poutní místo spjaté s návštěvou Marie z Nazareta,  Annya - místo spojené se sv. Šarbelem, víc než tisíc let staré cedry, vynikající víno ve vyhlášeném vinařství Ksara... To vše a mnohem víc vás čeká během tohoto lákavého zájezdu se zkušeným průvodcem.

Cena: 28.210 Kč

V ceně je zahrnuto: 6x ubytování *** ve 2-3 lůžkových pokojích se soc. zařízením, 5x snídaně, 5x večeře, letenky Budapešť - Bejrút - Budapešť (přes Frankfurt), servisní (letištní) poplatky, doprava klimatizovaným autobusem po trase, místní průvodce, odborný průvodce - kněz, všechny vstupy

V ceně není zahrnuto: obslužné, které představuje částku 90 EUR (platí se přímo průvodci)

Možné příplatky (doporučujeme): pojištění pandemic Pandemic A3 včetně storna zájezdu pojistné krytí do výše 80 % storno poplatku a nemoci na Covid-19 v ceně 1.150 Kč (aktuálně je vstup do Libanonu podmíněný pojištěním Pandemic), transfer z Bratislavy na letiště Budapešť a zpět 1.040 Kč, jednolůžkový pokoj - na vyžádání nebo pokud není možné klienta doubytovat 3.900 Kč

Program zájezdu:

1. den: Sraz v Bratislavě odpoledne. Transfer do Budapešti, odlet do Bejrútu přes Frankfurt. Po příletu transfer na hotel, ubytování.

2. den: Po snídani odjezd do Annaya (Lurdy Blízkého Východu - hrob sv. Šarbela). Večeře, ubytování. POUTĚ ZEJMÉNA VE 22. DEN V MĚSÍCI - nejvíce věřících přichází ke hrobu svatého Šarbela vždy 22. dne v měsíci. Tato pouť souvisí s příběhem jednoho zázračného uzdravení na přímluvu svatého Charbela: V noci 22. ledna 1993 Nuhad Chami, matka 12 dětí, pocítila nutkání modlit se před spaním k Panně Marii a svatému Šarbelovi. Nedávno měla mozkovou příhodu, po které zůstala zpola ochrnutá. Operace byla možná, ale byla velmi riskantní – krční tepny měla téměř ucpané. Když se v tu noc probudila, pokoj naplnilo oslepující světlo, z něhož vystoupili dva mniši. V jednom z nich poznala svatého Šarbela, který jí řekl: „Přišel jsem provést operaci, které se bojíš.“ Ona si jen pomyslela: „Jak může provést operaci, když nemá ani chirurgické nástroje, ani anestetické prostředky?“ a celá se chvěla od strachu. Za chvíli ucítila na krku řeholníkovy ruce a pronikla ji velká bolest, ale nemohla se bránit ani křičet. Když operace skončila, přiblížil se druhý řeholník, pomohl jí sednout si, upravil polštář a podal sklenici vody. Řekla mu, že má ochrnutý i jazyk a že nemůže pít bez brčka. Řeholník ji ujistil, že už je zdravá a už může sama jíst, pít, chodit i pracovat. Potom oba řeholníci zmizeli v tajemném světle. Nuhad Chami hned vzbudila manžela i děti. Všichni žasli, neboť její uzdravení bylo okamžité a úplné. Na obou stranách krku měla rány zašité chirurgickými nitěmi. Dodnes zůstávají tyto ranky viditelné jako jizvy. Od té doby chodí Nuhad Chami na pouť do Annaye vždy 22. dne v každém měsíci. A vždy ji doprovází tisíce dalších poutníků. Zajímavostí je, že její jizvy na krku ve dne pouti vždy mírně krvácejí. V muzeu sv. Šarbela se nachází fotografie, kterou zde v 50. letech nafotili zahraniční turisté. Když ji vyvolali, byl na ní mezi nimi i nějaký neznámý muž, kterého neznali. Když se ptali nejstarších domácích, kteří Šarbela ještě osobně znali, potvrdili mu, že to je on sám. On v té době byl však už dávno mrtvý. Zastávka v Byblos - Fénicko-hebrejský přístav Gebal udržoval ve 3. tisíciletí před Kristem obchodní styky s Egyptem. Bývalou slávu Byblu dnes připomínají městské hradby se dvěma vstupními branami, několik chrámů a královské hrobky. V Byblosu vznikla fénická abeceda. Večeře, ubytování.

3. den: Po snídani návštěva důležitého poutního místa Harissa, kde je umístěna 15 tunová bronzová socha Panny Marie, zvaná libanonská Madona. V těsné blízkosti je moderní katedrála ze skla a betonu. Toto místo navštívil v roce 1997 Sv. otec Jan Pavel II. Návštěva klášterů Rafka a Hardini: libanonská mniška svatá Rafka (Rebeka) Ar-Rayes (1832-1914), zvaná Květ Libanonu, je známá po celém světě díky zázrakům, které se dějí prostřednictvím země z jejího hrobu - "země, která uzdravuje". Tato svatá klidně, z lásky k Bohu, čelila těžkým zkouškám, kterými byl poset celý její život. Její ctnosti se staly povzbuzením pro mnohé. Tři dny po své smrti se zjevila své představené, kterou léta trápil nepříjemný zdravotní problém. Vyzvala ji, aby si nabrala trochu země z jejího hrobu a potřela si jí postiženou část těla. Představená tak učinila a v momentě byla uzdravena. Byl to začátek nepřetržitého sledu zázraků, často ohromujících, které se dějí na její přímluvu. Sestra Rafka byla prohlášena za svatou v roce 2001 poté, co se na její proslov zázračně uzdravila 2,5 letá holčička jménem Céline Rebeiz, která trpěla nevyléčitelným nádorovým onemocněním. Řeholník Nimatullah Kassab se narodil v roce 1808 v Hardin v severním Libanonu. Jeho jméno v překladu znamená Milost Boží. Vzdělával se ve škole maronistických mnichů a v roce 1828 se k nim připojil už jako kandidát. Nastoupil do kláštera sv. Antona v Qozhaye v údolí Kadiš, kde po dvou letech začal noviciát. Během něho se naučil vázat knihy a volný čas nejraději trávil před Nejsvětější svátostí. Modlitbu vždy považoval za důležitější než odpočinek. Řeholní sliby složil 14. 11. 1830 a po nich přešel ke studiu filozofie a teologie do kláštera sv. Cypriána a Justina v Kfifanu. Zde byl spolu s 22 dalšími mnichy 24. 12. 1833 vysvěcen za kněze. Brzy na to se stal představeným studentů - budoucích řeholníků i přednášejícím morální teologie. Jeho studentem se stal i dnes velmi uctívaný světec Charbel Makhluf. Odjezd do Jeita Grotto (Džajta) - nádherný jeskynní komplex dlouhý přes devět kilometrů. Jeskyni objevil v roce 1836 americký misionář William Thompson. Prostor má unikátní akustiku, v roce 1969 zde koncertoval Karlheinz Stockhausen. Údajně se zde nachází největší stalaktit na světě, který měří osm metrů. Večeře, ubytování.

4. den: Po snídani navštívíme rodiště sv. Šarbela. Narodil se jako páté dítě nemajetných rodičů Antuna a Brigid Makhlúfových, katolíků maronitského ritu. Rodina žila v malé horské vesnici Bekaa Kafra 140 km severně od Bejrútu. Vydáme se údolím Kadíša, zapsaném na listině UNESCO, s řadou historických klášterů ke slavným cedrovým lesům v blízkosti městečka Bšaré. „Boží cedry“ V nadmořské výšce kolem 2000 metrů se tyčí přes 400 velikánů, ve věku od 100 do 1000 let. Věk sedmi z nich, tzn. biblických cedrů se odhaduje na 1200-2000 let. Slavný klášter der Mar Antonios Kozhaya se slavnou jeskyní sv. Antonína a nejstarším tiskařským lisem na Předním východě. Večeře, ubytování.

5. den: Po snídani návštěva údolí Bekaa Valley. Cestou budete mít panoramatický výhled na horu Hermon. (V diskusích o historickém místě Proměnění Páně se můžeme setkat s názorem některých autorů, kteří neumísťují událost Proměnění na horu Tábor, ale na některý z vrchů pohoří Hermon. Důležité však zůstává, že děj příběhu Proměnění se odehrává na vysokém vrchu. Lidé všech kultur a náboženství považovaly hory za posvátná místa Boží přítomnosti. Při pohledu na vrchol hory si člověk uvědomoval, že místo, kde se nebe dotýká země, musí být místem, kde Bůh sestupuje k člověku). První zastávka bude Baalbek s Jupiterovým, Bakchovým a Venušiným chrámem. Patří k největším chrámovým komplexům, jaké byly na Blízkém východě vybudovány. Dále se vydáte ke Chateau Ksara, domovině vinařů a budete zde degustovat místní víno. Zastávka na oběd. Odpoledne prohlídka Anjar, sídla ummájovských chalífů, které bylo obehnáno ochranným valem a má pravoúhlý půdorys (rozdělený 2 kolonádami). Večeře, ubytování.

6. den: Snídaně v hotelu. Navštívíme staré fénické přístavy. Naše prohlídka začíná návštěvou města Sidon nebo Saïdy, třetího největšího města v Libanonu. Podle knihy Genesis, Sidon byl syn Kanaan, vnuk Noeho. Navštívíme Sidonský mořský hrad. Potom pokračujeme návštěvou Tyru, který je spojen s důležitými fázemi lidstva. Úžasní navigatoři a obchodníci Féničané byli pověstní tím, že zrodili velké osobnosti mytologie včetně Cadmosa, kterému se připisuje zavedení abecedy do Řecka a jeho sestry Evropy, která dala jméno evropskému kontinentu. Navštívíme také Maghdouche, kde Panna Maria čekala na Ježíše, když kázal v Sidonu. Večeře.

7. den: Po půlnoci odjezd na letiště, odlet přes Frankfurt do Budapešti.

Program je spojen s každodenní mší.

Upozorňujeme, že váš cestovní pas musí být platný minimálně 6 měsíců po návratu a nesmí v něm být razítko vstupu do Izraele!

Všechny zájezdy nabízíme za stejné ceny jako CK. Ceny v Kč vždy schvaluje CK a jsou v nich zahrnuty všechny povinné příplatky, které se hradí předem. Informace o dalších možných příplatcích hrazených předem a případných ostatních příplatcích hrazených na místě jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů. Zájezdy nabízíme za mimořádné ceny nebo k nim navíc poskytujeme slevy, popř. dárky. Děkujeme za vaši přízeň!

15.07.2012

Libanon

Libanon

Libanonské pohoří,  Byblos, Annaya, Harissa, Bejrút, Sidon, Maghdouche, Tyros, Baalbek

autor: VČ

 

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat!


 

Tel.: +420 731 604 770 │ E-mail: info(zavináč)poutnizajezdy.cz │ www.poutnizajezdy.cz

Doporučujeme vám zájezdy do Izraele. Můžete si také vybrat z široké nabídky poutních zájezdů do Lurd, Fatimy, Santiaga de Compostela, Říma, Guadalupe a na další poutní místa.

© Design, redakční systém: Webdesignum 2011-2016 | Doporučujeme: Svatá země | Simeon.cz | TV-MIS | Revue Theofil | Tiskárna Grantis | Poutní knihy | Poutnictví.cz |
Náš blog o cestování

Nahoru Poutní zájezdy na Facebooku Poutní zájezdy na Instagramu RSS