Slevová akce!
19.06.2021 – 22.06.2021, cena: 5.270,- Kč

Zájezd do Polska - Čenstochová, Licheń, Swinice Warckie, Głogowiec a Niepokalanow 19. 6. - 22. 6. 2021

Štítky: Polsko

Nově přidáno
Zájezd do Polska - Čenstochová, Licheń, Swinice Warckie, Głogowiec a Niepokalanow 19. 6. - 22. 6. 2021
 

Max. do 15. 5. 2021 od nás navíc obdržíte slevu 160,- Kč/osoba!

Na zájezd se po splnění podmínek vztahuje také věrnostní sleva 160,- Kč!

Poutní zájezd po stopách sv. Faustýny Kowalské a sv. Maxmiliána Kolbeho s návštěvou Čenstochové, jednoho z nejvýznamnějších poutních míst Evropy a dalších pozoruhodných míst Polska.

Cena: 5.270,- Kč

V ceně je zahrnuto: autokarová doprava, duchovní doprovod, průvodce, 3x ubytování s polopenzí (snídaně a večeře)

V ceně není zahrnuto: sedadlo v jedné části autobusu 400,- Kč/osoba

Možné příplatky (doporučujeme): komplexní cestovní pojištění, včetně storna zájezdu - pojistné krytí do výše 80 % storno poplatku 270,- Kč

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Slovenska (z Bratislavy) v 7:00, z Horní Poruby v 9:00 a ze Žiliny v 10:30 do jednoho z největších mariánských poutních míst - Čenstochové. Toto místo ročně navštíví více než pět milionů poutníků. Po Lurdech a Fatimě je to třetí největší poutní město v Evropě. Dějiny města jsou úzce spojeny s klášterem na Jasné Hoře, který nechal v 14. století vybudovat kníže Wladislav Opolczyk. Ten později klášteru věnoval i zázračný obraz Matky Boží. Obraz představuje Pannu Marii ve stojící poloze s Ježíškem v náručí. Maria je čelně obrácená k věřícím a na tváři má jizvu, kterou jí podle legendy způsobili husité, když rabovali klášter. Chtěli ukrást i obraz, ale ten tak ztěžkl, že ho nemohli zvednout, proto do něho alespoň zaťali mečem. Odhalují jej pouze v určitém denním čase a při různých náboženských slavnostech. Původ, jakož i přesné datum vzniku obrazu, není znám. Podle legendy patří mezi 70 ikon, které namaloval evangelista svatý Lukáš. Náboženský program, ubytování, večeře. Ve 21:00 hod. možnost účasti na pobožnosti zakrývání (zastírání) zázračné ikony "Apel Jasnogorski".

2. den: Ráno Čenstochová V 05:30 hod. možnost účasti na pobožnosti Hodinka úcty k Neposkvrněnému početí Panny Marie v kapli zázračného obrazu Matky Boží, odkrytí obrazu. Snídaně, náboženský program, mše sv. v 6:00, křížová cesta, snídaně, osobní modlitby. Poté odjezd do světoznámého mariánského sanktuaria Licheń, které v roce 1999 navštívil i sv. Jan Pavel II. Nachází se zde maličký obraz s podobiznou Matky Boží, často nazývané Bolestná Královna Polska. Kult obrazu i úcta prokazována Matce Boží má svou historii sahající do XIX. století, kdy se Panna Maria zjevila na bitevním poli raněnému vojákovi. Po dlouhých letech tento legionář našel obraz Panny Marie. Zázračnost obrazu se proslavila zejména v době epidemie cholery. Sanktuarium Matky Boží Licheńské, kde je obraz v současnosti uctíván, je největší v Polsku. Ubytování, náboženský program, prohlídka baziliky, nedaleká Golgota s křížovou cestou, večeře, ubytování.

3. den: V časných ranních hodinách možnost účasti na pobožnosti odkrývání obrazu Matky Boží, osobní modlitby. Po snídani přesun do městečka Swinice Warckie - farní kostel sv. Kazimíra, kde byla pokřtěna sv. Faustýna, mše svatá. Głogowiec - rodiště sestry Faustýny, zachoval se rodný dům, ve kterém je expozice. Odjezd do klášterního městečka Niepokalanow, které založil sv. Maxmilián Kolbe, aby mohl mezi řeholníky šířit mariánskou úctu a věnovat se apoštolátu tisku. Klášter sestával z dřevěných dlouhých bloků, některé byly obytné, v jiných byla tiskárna. Časopisy, především "Rytíř Neposkvrněné", vycházely v obrovských nákladech a veškerou práci zajišťovali řeholníci. Jejich počet byl mnohonásobně vyšší, než bylo zvykem v minoritských klášterech. Během II. světové války byl klášter uzavřen a Maxmilián Kolbe zemřel mučednickou smrtí v koncentračním táboře Osvětim. Klášterní komunita v Niepokalanowě má v úctě sv. Maxmiliána, dodnes zachovávají jeho původní kapli a při klášteře existuje malé muzeum. Večeře, ubytování

4. den: Po snídani náboženský program v Niepokalanowě. Mše sv., prohlídka baziliky Neposkvrněné Panny Marie Prostřednice milostí. Plastika v boční kapli představuje světce, jak v rukou přináší Neposkvrněné zeměkouli. Plastika symbolizuje heslo i životní motto sv. Maxmiliána "Získat svět pro Krista skrze Neposkvrněnou". Možnost návštěvy muzea sv. Maxmiliána, osobní volno. Kolem oběda odjezd na Slovensko, možnost výstupu v Žilině nebo v Horní Porubě.

Všechny zájezdy nabízíme za stejné ceny jako CK. Ceny v Kč vždy schvaluje CK a jsou v nich zahrnuty všechny povinné příplatky, které se hradí předem. Informace o dalších možných příplatcích hrazených předem a případných ostatních příplatcích hrazených na místě jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů. K zájezdům navíc poskytujeme slevy, popř. dárky. Děkujeme za vaši přízeň!

Přihláška
Na uvedenou e-mailovou adresu Vám bude zaslána cestovní smlouva a další nezbytné informace k přihlášení na zájezd. Nemáte-li možnost si smlouvu vytisknout, uveďte prosím tuto skutečnost do kolonky „Další informace“. Smlouva Vám bude následně zaslána poštou.

Pokud uplatňujete věrnostní bonus poskytovaný CK, uveďte prosím do kolonky "Další informace" také Vaše rodné číslo, resp. rodná čísla.


Zásady ochrany osobních údajů, 96 kB

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat!


 

Tel.: +420 731 604 770 │ E-mail: info@poutnizajezdy.cz │ www.poutnizajezdy.cz

Doporučujeme vám zájezdy do Izraele. Můžete si také vybrat z široké nabídky poutních zájezdů do Lurd, Fatimy, Santiaga de Compostela, Říma, Guadalupe a na další poutní místa.

© Design, redakční systém: Webdesignum 2011-2016 | Partnerské weby: Svatá země | Simeon.cz | TV-MIS | Revue Theofil | Tiskárna Grantis | Poutní knihy | Náš blog o cestování

Nahoru Poutní zájezdy na Facebooku Poutní zájezdy na Instagramu RSS