24.09.2021 – 26.09.2021, cena: 3.650,- Kč

Zájezd do Polska - Vadovice, Čenstochová, Krakov, Lagiewniki a Skawina 24. 9. - 26. 9. 2021

Štítky: Polsko

Nový termín
Zájezd do Polska - Vadovice, Čenstochová, Krakov, Lagiewniki a Skawina 24. 9. - 26. 9. 2021
 

K zájezdu od nás navíc obdržíte slevu 90,- Kč/osoba.

Vydejte se s námi na poutní zájezd po stopách sv. Jana Pavla II. do Polska pořádaný při příležitosti 101. výročí od jeho narození. Na programu bude také návštěva Čenstochové, jednoho z nejvýznamnějších poutních míst Evropy a dalších pozoruhodných poutních míst. Jedná se o velmi oblíbenou poutní cestu!

Cena: 3.650,- Kč

V ceně je zahrnuto: autokarová doprava, 2x ubytování s polopenzí v poutním domě, duchovní doprovod - kněz, průvodce

V ceně není zahrnuto: vstup do muzea Wadowice 20,- PLN, zpoplatněné sedadlo v přední části autobusu 410,- Kč

Možný příplatek (doporučujeme): komplexní cestovní pojištění 200,- Kč

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Bratislavy ráno cca v 6:00 hodin, tranzit do Polska. Návštěva rodného města papeže sv. Jana Pavla II. - Wadowice. V městečku se zachovalo více objektů spjatých se životem slavného rodáka. Nejvyhledávanější je rodný dům, kde se narodil 18. 5. 1920, budova osmiletého gymnázia které úspěšně ukončil v roce 1938, klášter karmelitánů, kostel sv. Petra s kalvárií, ale zejména bazilika Panny Marie, v níž byl Karol Wojtyla pokřtěn a kde působil jako ministrant. V červnu 1999 papež navštívil své rodiště naposled při příležitosti korunovace obrazu Matky Boží, před kterým se jako dítě často modlil. Na jeho památku byla v městečku v roce 2006 umístěna socha, vedle níž vyvěrá pramen. Věřící mu připisují léčivé účinky. Mše sv., osobní volno. Přesun do Czestochowe. Toto místo ročně navštíví více než pět milionů poutníků. Po Lurdech a Fatimě je to třetí největší poutní město v Evropě. Dějiny města jsou úzce spojeny s klášterem na Jasné Hoře, který nechal ve 14. století vybudovat kníže Wladislaw Opolczyk. Ten později klášteru věnoval i zázračný obraz Matky Boží. Představuje Pannu Marii ve stojící poloze s Ježíškem v náručí. Maria je čelně obrácená k věřícím a na tváři má jizvu, kterou jí podle legendy způsobily husité, když rabovali klášter. Chtěli ukrást i obraz, ale ten tak ztěžkl, že ho nemohli zvednout, proto alespoň mečem zaťali do obrazu. Odhalují jej pouze v určitém denním čase a při různých náboženských slavnostech. Původ, jakož i přesné datum vzniku obrazu, není znám. Podle legendy patří mezi 70 ikon, které namaloval evangelista svatý Lukáš. Ve 21:00 hodin možnost účasti na pobožnosti zakrývání (zastírání) zázračné ikony "Apel Jasnogorski". Ubytování.

2. den: Czestochowa - v 5:30 hodin možnost účasti na pobožnosti Hodinka úcty k Neposkvrněnému početí Panny Marie v kapli Zázračného obrazu Matky Boží, odkrytí obrazu. Mše sv. Po snídani přesun do Krakowa. Uvidíte exteriér královského zámku, ve kterém se psala historie polského národa. Z Wawelu procházka "Královskou cestou" na hlavní náměstí - Krakovský rynek, které je rozlohou největším středověkým náměstím střední Evropy, je lemováno pěknými středověkými domy bohatých měšťanů, které vznikly také díky těžbě soli z nedaleké Wieliczky. Uprostřed náměstí se nachází renesanční budova Sukienice, která plnila funkci tržnice se suknem. Dnes se v interiéru této stavby hemží barvami rozmanité stánky a obchody. Na rohu náměstí se nachází gotický mariánský kostel s impozantním interiérem a jedinečným vyřezávaným dřevěným oltářem od Víta Stosse. Za Sukienicí se nachází budova Radniční věže, o níž písemná zmínka byla již v 14. století. Po ulici Floriánská se dostaneme k Floriánské bráně, která byla součástí městských hradeb a k Barbakanu - nádherné středověké pevnosti, jedinečné stavbě vojenského inženýrství, postavené v arabském stylu. Navštívíme nově vybudované sanktuárium sv. Jana Pavla II. a Łagiewniki - centrum apoštolátu Božího milosrdenství. V klášteře Matky Božího milosrdenství žila ve třicátých letech 20. století sestra Faustyna, jejímž prostřednictvím se svět seznámil s odkazem Ježíše Krista o Božím milosrdenství. Ubytování.

3. den: Po snídani přesun do města Skawina, návštěva kostela Božího milosrdenství, který dal postavit kardinál Karol Wojtyla ještě v 70. letech a požehnal jeho oltářní obraz během poslední návštěvy Polska v roce 2002. Ve městě byl 16. 10. 2007 odhalen pomník sv. Jana Pavla II. Náboženský program - účast na místní slavnostní mši (Květná neděle), osobní modlitby. Odjezd na Slovensko s předpokládaným příjezdem v cca 20:00.

Zájezd je spojen s každodenní mší.

Všechny zájezdy nabízíme za stejné ceny jako CK. Ceny v Kč vždy schvaluje CK a jsou v nich zahrnuty všechny povinné příplatky, které se hradí předem. Informace o dalších možných příplatcích hrazených předem a případných ostatních příplatcích hrazených na místě jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů. K zájezdům navíc poskytujeme slevy, popř. dárky. Děkujeme za vaši přízeň!

Přihláška
Na uvedenou e-mailovou adresu Vám bude zaslána cestovní smlouva a další nezbytné informace k přihlášení na zájezd. Nemáte-li možnost si smlouvu vytisknout, uveďte prosím tuto skutečnost do kolonky „Další informace“. Smlouva Vám bude následně zaslána poštou.

Pokud uplatňujete věrnostní bonus poskytovaný CK, uveďte prosím do kolonky "Další informace" také Vaše rodné číslo, resp. rodná čísla.


Zásady ochrany osobních údajů, 96 kB

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat!


 

Tel.: +420 731 604 770 │ E-mail: info@poutnizajezdy.cz │ www.poutnizajezdy.cz

Doporučujeme vám zájezdy do Izraele. Můžete si také vybrat z široké nabídky poutních zájezdů do Lurd, Fatimy, Santiaga de Compostela, Říma, Guadalupe a na další poutní místa.

© Design, redakční systém: Webdesignum 2011-2016 | Partnerské weby: Svatá země | Simeon.cz | TV-MIS | Revue Theofil | Tiskárna Grantis | Poutní knihy | Náš blog o cestování

Nahoru Poutní zájezdy na Facebooku Poutní zájezdy na Instagramu RSS